hostinterface.massremove

Beschrijving

object hostinterface.massremove(objectparameters)

Met deze methode kunnen hostinterfaces van de opgegeven hosts worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de ID's bevatten van de hosts die moeten worden bijgewerkt en de te verwijderen interfaces.

Parameter Type Beschrijving
hostids
(vereist)
string/array ID's van de hosts die moeten worden bijgewerkt.
interfaces
(vereist)
object/array Hostinterfaces die van de opgegeven hosts moeten worden verwijderd.

Het hostinterface-object moet de eigenschappen ip, dns en poort hebben gedefinieerd

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte host bevat interfaces onder de eigenschap interfaceids.

Voorbeelden

Interfaces verwijderen

Verwijder de "127.0.0.1" SNMP-interface van twee hosts.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.massremove",
      "params": {
        "hostids": [
          "30050",
          "30052"
        ],
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "port": "161"
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30069",
          "30070"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostInterface::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.