Table of Contents

6 Ondersteunde functies

Klik op de betreffende functiegroep om meer details te zien.

Functiegroep Functies
Aggregate functies avg, bucket_percentile, count, histogram_quantile, item_count, kurtosis, mad, max, min, skewness, stddevpop, stddevsamp, sum, sumofsquares, varpop, varsamp
Foreach functies avg_foreach, bucket_rate_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach
Bitwise functies bitand, bitlshift, bitnot, bitor, bitrshift, bitxor
Functies voor datum en tijd date, dayofmonth, dayofweek, now, time
Historiefuncties change, changecount, count, countunique, find, first, fuzzytime, last, logeventid, logseverity, logsource, monodec, monoinc, nodata, percentile, rate
Trendfuncties baselinedev, baselinewma, trendavg, trendcount, trendmax, trendmin, trendstl, trendsum
Wiskundige functies abs, acos, asin, atan, atan2, avg, cbrt, ceil, cos, cosh, cot, degrees, e, exp, expm1, floor, log, log10, max, min, mod, pi, power, radians, rand, round, signum, sin, sinh, sqrt, sum, tan, truncate
Operatorfuncties between, in
Voorspellingsfuncties forecast, timeleft
Stringfuncties ascii, bitlength, bytelength, char, concat, insert, left, length, ltrim, mid, repeat, replace, right, rtrim, trim

Deze functies worden ondersteund in triggeruitdrukkingen en berekende items.

Foreach-functies worden alleen ondersteund voor aggregatieberekeningen.