usergroup.delete

Beschrijving

object usergroup.delete(array userGroupIds)

Met deze methode kunnen gebruikersgroepen worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de gebruikersgroepen die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde gebruiker groepen onder de eigenschap usrgrpids.

Voorbeelden

Meerdere gebruikersgroepen verwijderen

Verwijder twee gebruikersgroepen.

Verzoek:

{
           "jsonrpc": "2.0",
           "method": "usergroup.delete",
           "params": [
               "20",
               "21"
           ],
           "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
           "id": 1
       }

Antwoord:

{
           "jsonrpc": "2.0",
           "result": {
               "usrgrpids": [
                   "20",
                   "21"
               ]
           },
           "id": 1
       }

Bron

CUserGroup::delete() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.