host.delete

Beschrijving

object host.delete(array hosts)

Met deze methode kunnen hosts worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van te verwijderen hosts.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde hosts bevat onder de eigenschap hostids.

Voorbeelden

Meerdere hosts verwijderen

Verwijder twee hosts.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.delete",
      "params": [
        "13",
        "32"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "13",
          "32"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHost::delete() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.