usermacro.updateglobal

Beschrijving

object usermacro.updateglobal(object/array globalMacros)

Met deze methode kunnen bestaande globale macro's worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Globale macro-eigenschappen to be bijgewerkt.

De eigenschap globalmacroid moet worden gedefinieerd voor elke globale macro, alles andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, blijven alle andere ongewijzigd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de bijgewerkte global macro's onder de eigenschap globalmacroids.

Voorbeelden

De waarde van een globale macro wijzigen

Wijzig de waarde van een globale macro in "public".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.updateglobal",
      "params": {
        "globalmacroid": "1",
        "value": "public"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::updateGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.