valuemap.delete

Beschrijving

object valuemap.delete(array valuemapids)

Met deze methode kunnen waardekaarten worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen waardekaarten.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde waarde bevat kaarten onder de eigenschap valuemapids.

Voorbeelden

Meerdere waardekaarten verwijderen

Verwijder twee waardekaarten.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "57562fd409b3b3b9a4d916d45207bbcb",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "valuemapids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CValueMap::delete() in ui/include/classes/api/services/CValueMap.php.