This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Gebruikersmacro-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de usermacro API.

Globale macro

Het globale macro-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
globalmacroid string (alleen-lezen) ID van de globale macro.
macro
(verplicht)
string Macrostring.
waarde
(verplicht)
string Waarde van de macro.
type geheel getal Type macro.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Tekstmacro;
1 - Geheime macro;
2 - Kluisgeheim.
description string Beschrijving van de macro.

Hostmacro

Het host-macro-object definieert een macro die beschikbaar is op een host, host prototype of sjabloon. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
hostmacroid string (alleen-lezen) ID van de hostmacro.
hostid
(verplicht)
string ID van de host waartoe de macro behoort.
macro
(verplicht)
string Macrostring.
waarde
(verplicht)
string Waarde van de macro.
type geheel getal Type macro.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Tekstmacro;
1 - Geheime macro;
2 - Kluisgeheim.
description string Beschrijving van de macro.