> Gebruikersmacro-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de usermacro API.

Globale macro

Het object voor de globale macro heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
globalmacroid string (alleen lezen) ID van de globale macro.
macro
(vereist)
string Macrostring.
value
(vereist)
string Waarde van de macro.
type integer Type van de macro.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Tekstmacro;
1 - Geheime macro;
2 - Vault-geheim.
description string Omschrijving van de macro.

Let op: voor sommige methoden (update, delete) is de vereiste/optionele parametercombinatie anders.

Hostmacro

Het object voor de hostmacro definieert een macro die beschikbaar is op een host, hostprototype of template. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
hostmacroid string (alleen lezen) ID van de hostmacro.
hostid
(vereist)
string ID van de host waartoe de macro behoort.
macro
(vereist)
string Macrostring.
value
(vereist)
string Waarde van de macro.
type integer Type van de macro.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Tekstmacro;
1 - Geheime macro;
2 - Vault-geheim.
description string Omschrijving van de macro.

Let op: voor sommige methoden (update, delete) is de vereiste/optionele parametercombinatie anders.