Table of Contents

8 Service monitoring

Overzicht

Service monitoring is een vorm van monitoring op bedrijfsniveau die kan worden gebruikt om een overzicht te krijgen van de volledige IT-infrastructuurservicestructuur, zwakke punten in de infrastructuur te identificeren, SLA's voor verschillende IT-services te berekenen en andere informatie op een hoger niveau te bekijken. Service monitoring richt zich op de algehele beschikbaarheid van een service in plaats van op details op laag niveau, zoals gebrek aan schijfruimte, hoge processorbelasting, enzovoort. Sinds Zabbix 6.0 biedt service monitoring ook functionaliteit om de hoofdoorzaak van een probleem te vinden als een service niet presteert zoals verwacht.

Service monitoring maakt het mogelijk om een hiërarchische weergave van gemonitorde gegevens te maken.

Een zeer eenvoudige servicestructuur kan er als volgt uitzien:

Service
    |
    |- Werkstations
    | |
    | |- Werkstation 1
    | |
    | |- Werkstation 2
    |
    |- Servers

Elke knoop van de structuur heeft een attribuutstatus. De status wordt berekend en doorgegeven aan hogere niveaus volgens het geselecteerde algoritme. De status van individuele knooppunten wordt beïnvloed door de status van de gekoppelde problemen. Probleemtoewijzing wordt gedaan via tagging.

Zabbix kan meldingen verzenden of automatisch een script uitvoeren op de Zabbix-server als een wijziging in de servicestatus wordt gedetecteerd. Het is mogelijk om flexibele regels te definiëren waarbij een ouderdienst in een 'Probleemstaat' moet gaan op basis van de statussen van kinderservices. Probleemgegevens van services kunnen vervolgens worden gebruikt om SLA te berekenen en SLA-rapporten te verzenden op basis van een flexibele set voorwaarden.

Service monitoring wordt geconfigureerd in het Services-menu, dat bestaat uit de volgende secties:

In de sectie Services kunt u een hiërarchie van uw gemonitorde infrastructuur opbouwen door ouderdiensten toe te voegen, en vervolgens kinderdiensten toe te voegen aan de ouderdiensten.

Naast het configureren van de servicestructuur biedt deze sectie een overzicht van de hele infrastructuur en kunt u snel de problemen identificeren die hebben geleid tot een wijziging in de servicestatus.

In deze sectie kunt u serviceacties configureren. Serviceacties zijn optioneel en maken het mogelijk om: - een melding te sturen dat een service is uitgeschakeld; - een externe opdracht uit te voeren op een Zabbix-server bij een wijziging in de servicestatus; - een herstelmelding te sturen wanneer een service weer actief is.

In deze sectie kunt u service level agreements (SLA's) definiëren en service level objectives (SLO's) instellen voor specifieke services.

In deze sectie kunt u SLA-rapporten bekijken.

Zie ook: