valuemap.create

Beschrijving

object valuemap.create(object/array valuemaps)

Met deze methode kunnen nieuwe waardekaarten worden gemaakt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Waardekaarten die moeten worden gemaakt.

De methode accepteert waardekaarten met de standaardwaardekaart eigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte waarde bevat brengt de eigenschap valuemapids in kaart. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen de volgorde van de doorgegeven waardekaarten.

Voorbeelden

Een waardekaart maken

Maak één waardekaart met twee toewijzingen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.create",
      "params": {
        "hostid": "50009",
        "name": "Service state",
        "mappings": [
          {
            "type": "1",
            "value": "1",
            "newvalue": "Up"
          },
          {
            "type": "5",
            "newvalue": "Down"
          }
        ]
      },
      "auth": "57562fd409b3b3b9a4d916d45207bbcb",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "valuemapids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CValueMap::create() in ui/include/classes/api/services/CValueMap.php.