3 Grafiek-prototypes

Overzicht

In deze sectie worden de geconfigureerde grafiek-prototypen van een regel voor lagedrempelontdekking op het sjabloon weergegeven.

Als het sjabloon is gekoppeld aan de host, zullen grafiek-prototypen de basis vormen voor het creëren van echte grafieken voor hosts tijdens lagedrempelontdekking.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het grafiek-prototype, weergegeven als een blauwe link.
Door op de naam te klikken, wordt het configuratieformulier van het grafiek-prototype geopend.
Als het grafiek-prototype behoort tot een gekoppeld sjabloon, wordt de sjabloonnaam vóór de naam van de grafiek weergegeven, als een grijze link. Door op de sjabloonlink te klikken, wordt de lijst met grafiek-prototypen op het gekoppelde sjabloonniveau geopend.
Breedte Breedte van het grafiek-prototype wordt weergegeven.
Hoogte Hoogte van het grafiek-prototype wordt weergegeven.
Type Type van het grafiek-prototype wordt weergegeven - Normaal, Gestapeld, Taart of Geëxplodeerd.
Ontdekken De grafiek ontdekken op basis van dit prototype:
Ja - ontdekken
Nee - niet ontdekken. Je kunt tussen 'Ja' en 'Nee' schakelen door erop te klikken.

Om een nieuw grafiek-prototype te configureren, klik je op de knop Grafiek-prototype maken rechtsbovenaan.

Opties voor massabewerking

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massabewerking:

  • Verwijderen - verwijder deze grafiek-prototypen

Om deze opties te gebruiken, vink je de vakjes aan voor de respectievelijke grafiek-prototypen en klik je op de gewenste knop.