This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

7 Get

Overzicht

Zabbix get is een opdracht regel programma dat kan worden gebruikt om te communiceren met Zabbix-agent en haal de vereiste informatie op bij de agent.

Het hulpprogramma wordt meestal gebruikt voor het oplossen van problemen met Zabbix-agents.

Uitvoeren van Zabbix get

Een voorbeeld van het uitvoeren van Zabbix get onder UNIX om de belasting van de processor van de agent te verkrijgen:

cd bin
    ./zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.cpu.load[all,avg1]

Een ander voorbeeld van het uitvoeren van Zabbix get om een tekenreeks van een website vast te leggen:

cd bin
    ./zabbix_get -s 192.168.1.1 -p 10050 -k "web.page.regexp[www.example.com,,,\"USA: ([a-zA-Z0-9.-]+)\",,\1]"

Merk op dat de item-sleutel hier een spatie bevat, dus aanhalingstekens worden gebruikt om de item-sleutel aan de shell te markeren. De aanhalingstekens maken geen deel uit van de item-sleutel; ze worden door de shell verwijderd en worden niet doorgegeven aan de Zabbix-agent.

Zabbix get accepteert de volgende commandoregelparameters:

 -s --host <hostnaam of IP>   Geef de hostnaam of IP-adres van een host op.
     -p --port <poortnummer>     Geef het poortnummer van de agent die op de host wordt uitgevoerd op. Standaard is dit 10050.
     -I --source-address <IP-adres> Geef het bron-IP-adres op.
     -t --timeout <seconden>      Geef een time-out op. Geldig bereik: 1-30 seconden (standaard: 30 seconden).
     -k --key <itemsleutel>       Geef de sleutel van het item op om de waarde van op te halen.
     -h --help            Geef deze help weer.
     -V --version           Geef het versienummer weer.

Zie ook de Zabbix get manpagina voor meer informatie.

Zabbix get op Windows kan op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd:

zabbix_get.exe [opties]