> Trigger-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de trigger API.

Trigger

Het trigger-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
triggerid string (alleen-lezen) ID van de trigger.
description
(vereist)
string Naam van de trigger.
expression
(vereist)
string Verminderde trigger-uitdrukking.
event_name string Gebeurtenisnaam gegenereerd door de trigger.
opdata string Operationele gegevens.
comments string Aanvullende beschrijving van de trigger.
error string (alleen-lezen) Fouttekst als er problemen zijn geweest bij het bijwerken van de status van de trigger.
flags integer (alleen-lezen) Oorsprong van de trigger.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) een gewone trigger;
4 - een ontdekte trigger.
lastchange timestamp (alleen-lezen) Tijd waarop de trigger voor het laatst van status is veranderd.
priority integer Ernst van de trigger.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) niet geclassificeerd;
1 - informatie;
2 - waarschuwing;
3 - gemiddeld;
4 - hoog;
5 - ramp.
state integer (alleen-lezen) Status van de trigger.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) triggerstatus is up-to-date;
1 - huidige triggerstatus is onbekend.
status integer Of de trigger is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) ingeschakeld;
1 - uitgeschakeld.
templateid string (alleen-lezen) ID van de bovenliggende sjabloon-trigger.
type integer Of de trigger meerdere probleemgebeurtenissen kan genereren.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) geen meerdere gebeurtenissen genereren;
1 - meerdere gebeurtenissen genereren.
url string URL die is gekoppeld aan de trigger.
value integer (alleen-lezen) Of de trigger zich in een OK- of probleemstatus bevindt.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) OK;
1 - probleem.
recovery_mode integer OK gebeurtenismodus genereren.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) Uitdrukking;
1 - Hersteluitdrukking;
2 - Geen.
recovery_expression string Verminderde hersteluitdrukking van de trigger.
correlation_mode integer OK-gebeurtenissen sluiten.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) Alle problemen;
1 - Alle problemen als tagwaarden overeenkomen.
correlation_tag string Tag om mee te matchen.
manual_close integer Handmatig sluiten toestaan.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) Nee;
1 - Ja.
uuid string Unieke universele identificatie, gebruikt om geïmporteerde triggers te koppelen aan reeds bestaande triggers. Alleen gebruikt voor triggers op sjablonen. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.

Let op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.

Trigger-tag

Het trigger tag-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag
(verplicht)
string Trigger tag naam.
value string Trigger-tagwaarde.