This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

8 Grafiek

Overzicht

De grafiek-widget biedt een moderne en veelzijdige manier om gegevens te visualiseren die zijn verzameld door Zabbix met behulp van een vectorbeeld-tekentechniek. Deze grafiek-widget wordt ondersteund sinds Zabbix 4.0. Let op dat de grafiek-widget die voorafgaand aan Zabbix 4.0 wordt ondersteund nog steeds kan worden gebruikt als Grafiek (klassiek).

Configuratie

Om te configureren, selecteer Grafiek als type:

Het tabblad Gegevensset stelt u in staat om gegevenssets toe te voegen en hun visuele weergave te definiëren:

Gegevensset Selecteer hosts en items om weer te geven in de grafiek. Als alternatief kunt u host- en itempatronen invoeren. Wildcard-patronen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld, * zal resultaten teruggeven die overeenkomen met nul of meer tekens). Om een wildcard-patroon op te geven, voert u de tekenreeks handmatig in en drukt u op Enter. Terwijl u typt, let dan op hoe alle overeenkomende hosts worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
Tot 50 items kunnen worden weergegeven in de grafiek.
De velden voor het hostpatroon en het itempatroon zijn verplicht.
Het wildcard-symbool wordt altijd geïnterpreteerd, daarom is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een item met de naam "item*" individueel toe te voegen, als er andere overeenkomende items zijn (bijv. item2, item3).
Basis kleur Pas de basis kleur aan, zowel via de kleurkiezer als handmatig. De basis kleur wordt gebruikt om verschillende kleuren te berekenen voor elk item van de gegevensset. Het invoerveld voor de basis kleur is verplicht.
Tekening Kies het tekentype van de meting. Mogelijke tekentypes zijn Lijn (standaard), Punten, Trappen en Balk.
Let op dat als er slechts één datapunt is in de lijn/trap grafiek, deze wordt getekend als een punt, ongeacht het tekentype. De grootte van het punt wordt berekend op basis van de lijnbreedte, maar kan niet kleiner zijn dan 3 pixels, zelfs als de lijnbreedte kleiner is.
Breedte Stel de lijnbreedte in. Deze optie is beschikbaar wanneer het tekentype Lijn of Trappen is geselecteerd.
Puntgrootte Stel de puntgrootte in. Deze optie is beschikbaar wanneer het tekentype Punten is geselecteerd.
Transparantie Stel het transparantieniveau in.
Vulling Stel het vullingsniveau in. Deze optie is beschikbaar wanneer het tekentype Lijn of Trappen is geselecteerd.
Ontbrekende gegevens Selecteer de optie voor het weergeven van ontbrekende gegevens:
Geen - de lege ruimte wordt leeg gelaten
Verbonden - twee grenswaarden worden met elkaar verbonden
Behandelen als 0 - de ontbrekende gegevens worden weergegeven als 0-waarden
Niet van toepassing voor het tekentype Punten en Balk.
Y-as Selecteer de zijde van de grafiek waarop de Y-as wordt weergegeven.
Tijdverschuiving Specificeer een tijdverschuiving indien nodig. U kunt tijdsuffixen in dit veld gebruiken. Negatieve waarden zijn toegestaan.
Aggregatiefunctie Specificeer welke aggregatiefunctie moet worden gebruikt:
min - toon de kleinste waarde
max - toon de grootste waarde
avg - toon de gemiddelde waarde
sum - toon de som van waarden
count - toon het aantal waarden
first - toon de eerste waarde
last - toon de laatste waarde
none - toon alle waarden (geen aggregatie)
Aggregatie maakt het mogelijk om een geaggregeerde waarde weer te geven voor het gekozen interval (5 minuten, een uur, een dag), in plaats van alle waarden. Zie ook: Aggregatie in grafieken.
Deze optie wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.
Aggregatie-interval Specificeer het interval voor het aggregeren van waarden. U kunt tijdsuffixen in dit veld gebruiken. Een numerieke waarde zonder een suffix wordt beschouwd als seconden.
Deze optie wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.
Agrageer Specificeer of er moet worden geaggregeerd:
Elk item - elk item in de gegevensset wordt geaggregeerd en afzonderlijk weergegeven.
Gegevensset - alle items in de gegevensset worden geaggregeerd en als één waarde weergegeven.
Deze optie wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.

Bestaande gegevenssets worden weergegeven in een lijst. U kunt:

  • - klikken op deze knop om een nieuwe gegevensset toe te voegen
  • - klikken op het kleurpictogram om de details van de gegevensset uit te vouwen/inklappen
  • - klikken op het verplaatspictogram en een gegevensset naar een nieuwe positie in de lijst slepen

Het tabblad Weergaveopties stelt u in staat om geschiedenisgegevensselectie te definiëren:

Selectie geschiedenisgegevens Stel de bron van grafiekgegevens in:
Automatisch - gegevens worden verkregen volgens het klassieke grafiek algoritme (standaard)
Geschiedenis - gegevens uit de geschiedenis
Trends - gegevens uit trends

Het tabblad Tijdsperiode stelt u in staat om een aangepaste tijdsperiode in te stellen:

Aangepaste tijdsperiode instellen Vink dit selectievakje aan om de aangepaste tijdsperiode voor de grafiek in te stellen (standaard niet aangevinkt).
Van Stel de begintijd van de aangepaste tijdsperiode voor de grafiek in.
Tot Stel de eindtijd van de aangepaste tijdsperiode voor de grafiek in.

Het tabblad Assen stelt u in staat om aan te passen hoe assen worden weergegeven:

Linker Y Vink dit selectievakje aan om de linker Y-as zichtbaar te maken. Het selectievakje kan worden uitgeschakeld als het niet is geselecteerd in zowel het tabblad Gegevensset als het tabblad Overrides.
Rechter Y Vink dit selectievakje aan om de rechter Y-as zichtbaar te maken. Het selectievakje kan worden uitgeschakeld als het niet is geselecteerd in zowel het tabblad Gegevensset als het tabblad Overrides.
X-as Deselecteer dit selectievakje om de X-as te verbergen (standaard geselecteerd).
Min Stel de minimale waarde van de overeenkomstige as in. De minimale waarde van het zichtbare bereik van de Y-as wordt gespecificeerd.
Max Stel de maximale waarde van de overeenkomstige as in. De maximale waarde van het zichtbare bereik van de Y-as wordt gespecificeerd.
Eenheden Kies de eenheid voor de waarden van de as van de grafiek uit de vervolgkeuzelijst. Als de optie Automatisch wordt gekozen, worden de aswaarden weergegeven met behulp van de eenheden van het eerste item van de overeenkomstige as. De optie Statisch stelt u in staat om de aangepaste naam van de overeenkomstige as toe te wijzen. Als de optie Statisch wordt gekozen en het invoerveld waarde leeg wordt gelaten, bestaat de naam van de overeenkomstige as alleen uit een numerieke waarde.

Het tabblad Legenda stelt u in staat om de grafieklegenda aan te passen:

Legenda tonen Deselecteer dit selectievakje om de legenda op de grafiek te verbergen (standaard geselecteerd).
Aantal rijen Stel het aantal rijen in dat op de grafiek moet worden weergegeven.

Het tabblad Problemen stelt u in staat om de weergave van problemen aan te passen:

Problemen tonen Vink dit selectievakje aan om het weergeven van problemen op de grafiek in te schakelen (standaard niet aangevinkt).
Alleen geselecteerde items Vink dit selectievakje aan om alleen problemen voor de geselecteerde items op de grafiek weer te geven.
Probleemhosts Selecteer de probleemhosts die op de grafiek moeten worden weergegeven. Wildcard-patronen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld * zal resultaten teruggeven die overeenkomen met nul of meer tekens). Om een wildcard-patroon op te geven, voert u de tekenreeks handmatig in en drukt u op Enter. Terwijl u typt, let dan op hoe alle overeenkomende hosts worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
Ernst Vink de ernst van de problemen aan die op de grafiek moeten worden weergegeven.
Probleem Specificeer de naam van het probleem dat op de grafiek moet worden weergegeven.
Tags Specificeer probleemtags om het aantal weer te geven problemen in de widget te beperken. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden op te nemen en uit te sluiten. Verschillende voorwaarden kunnen worden ingesteld. Tag-naammatching is altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - neem de gespecificeerde tagnaam op
Is gelijk aan - neem de gespecificeerde tagnaam en waarden op (hoofdlettergevoelig)
Bevat - neem de gespecificeerde tagnaam op waar de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (subreeksmatch, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - sluit de gespecificeerde tagnaam uit
Is niet gelijk aan - sluit de gespecificeerde tagnaam en waarden uit (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - sluit de gespecificeerde tagnaam uit waar de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (subreeksmatch, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Of-voorwaarde
Of - voldoende als aan één voorwaarde wordt voldaan

Het tabblad Overrides stelt u in staat om aangepaste overrides toe te voegen voor gegevenssets:

Overrides zijn handig wanneer meerdere items zijn geselecteerd voor een gegevensset met behulp van het * jokerteken en u de standaardweergave van de items wilt wijzigen (bijvoorbeeld standaard basiskleur of een andere eigenschap).

Bestaande overrides (indien aanwezig) worden weergegeven in een lijst. Om een nieuwe override toe te voegen:

  • Klik op de knop
  • Selecteer hosts en items voor de override. U kunt ook host- en itempatronen invoeren. Wildcard-patronen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld * zal resultaten teruggeven die overeenkomen met nul of meer tekens). Om een wildcard-patroon op te geven, voert u de tekenreeks handmatig in en drukt u op Enter. Terwijl u typt, let dan op hoe alle overeenkomende hosts worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst. Het wildcard-symbool wordt altijd geïnterpreteerd, daarom is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een item genaamd "item*" individueel toe te voegen als er andere overeenkomende items zijn (bijvoorbeeld item2, item3). Hostpatroon en itempatroon velden zijn verplicht.
  • Klik op , om override parameters te selecteren. Er moet ten minste één override parameter worden geselecteerd. Voor parameterbeschrijvingen, zie het tabblad Gegevensset hierboven.

Informatie weergegeven door het grafiekwidget kan worden gedownload als een .png-afbeelding met behulp van het widgetmenu:

Een schermafbeelding van de widget wordt opgeslagen in de map Downloads.