> Proxy-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de proxy API.

Proxy

Het proxy object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
proxyid string (alleen-lezen) ID van de proxy.
host
(verplicht)
string Naam van de proxy.
status
(verplicht)
integer Type van de proxy.

Mogelijke waarden:
5 - actieve proxy;
6 - passieve proxy.
description tekst Beschrijving van de proxy.
lastaccess tijdstempel (alleen-lezen) Tijd wanneer de proxy voor het laatst verbinding heeft gemaakt met de server.
tls_connect integer Verbindingen naar host.

Mogelijke waarden zijn:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_accept integer Verbindingen van host.

Mogelijke bitmapwaarden zijn:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_issuer string Certificaat uitgever.
tls_subject string Certificaat onderwerp.
tls_psk_identity string (alleen schrijven) PSK-identiteit. Vereist als tls_connect of tls_accept PSK heeft ingeschakeld.
Zet geen gevoelige informatie in de PSK-identiteit, deze wordt onversleuteld over het netwerk verzonden om de ontvanger te informeren welke PSK moet worden gebruikt.
tls_psk string (alleen schrijven) De vooraf gedeelde sleutel, minimaal 32 hexadecimale cijfers. Vereist als tls_connect of tls_accept PSK heeft ingeschakeld.
proxy_address string Door komma's gescheiden IP-adressen of DNS-namen van de actieve Zabbix-proxy.
auto_compress integer (alleen-lezen) Geeft aan of de communicatie tussen Zabbix-server en proxy gecomprimeerd is.

Mogelijke waarden zijn:
0 - Geen compressie;
1 - Compressie ingeschakeld;

Merk op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.

Proxy-interface

Het proxy-interface-object definieert de interface die wordt gebruikt om verbinding te maken met een passieve volmacht. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
dns
(vereist)
string DNS-naam om verbinding mee te maken.

Kan leeg zijn als verbindingen worden gemaakt via IP-adres.
ip
(vereist)
string IP-adres om verbinding mee te maken.

Kan leeg zijn als verbindingen worden gemaakt via DNS-namen.
poort
(vereist)
string Poortnummer om verbinding mee te maken.
useip
(vereist)
geheel getal Of de verbinding moet worden gemaakt via het IP-adres.

Mogelijke waarden zijn:
0 - verbinding maken via DNS-naam;
1 - verbinding maken via IP-adres.