This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Een gebruiker configureren

Overzicht

De initiële Zabbix-installatie heeft twee voorgedefinieerde gebruikers:

  • Admin - een Zabbix supergebruiker met volledige rechten;
  • guest - een speciale Zabbix gebruiker. De gebruiker 'guest' is standaard uitgeschakeld. Als je deze aan de gebruikersgroep Gasten toevoegt, kun je toegang krijgen tot de monitorpagina's in Zabbix zonder ingelogd te zijn. Houd er rekening mee dat 'guest' standaard geen rechten heeft op Zabbix-objecten.

Om een nieuwe gebruiker te configureren:

  • Ga naar Beheer → Gebruikers
  • Klik op Gebruiker aanmaken (of op de gebruikersnaam om een bestaande gebruiker te bewerken)
  • Bewerk gebruikersattributen in het formulier

Algemene eigenschappen

Het tabblad Gebruiker bevat algemene gebruikersattributen:

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Parameter Beschrijving
Gebruikersnaam Unieke gebruikersnaam, wordt gebruikt als inlognaam.
Voornaam Voornaam van de gebruiker (optioneel).
Indien ingevuld, zichtbaar in bevestigingsinformatie en informatie over de ontvanger van meldingen.
Achternaam Achternaam van de gebruiker (optioneel).
Indien ingevuld, zichtbaar in bevestigingsinformatie en informatie over de ontvanger van meldingen.
Groepen Selecteer gebruikersgroepen waar de gebruiker bij hoort. Vanaf Zabbix 3.4.3 is dit veld voor automatisch aanvullen, dus wanneer je de naam van een gebruikersgroep begint te typen, wordt een dropdown-menu met overeenkomende groepen weergegeven. Scroll naar beneden om te selecteren. Je kunt ook op Selecteer klikken om groepen toe te voegen. Klik op 'x' om de geselecteerde groepen te verwijderen.
Het naleven van gebruikersgroepen bepaalt tot welke hostgroepen en hosts de gebruiker toegang heeft.
Wachtwoord Twee velden voor het invoeren van het gebruikerswachtwoord.
Bij een bestaand wachtwoord bevat dit een Wachtwoord knop, klikken op deze knop opent de wachtwoordvelden.
Merk op dat wachtwoorden langer dan 72 tekens worden afgekapt.
Taal Taal van de Zabbix-frontend.
De php gettext-extensie is vereist voor de vertalingen.
Tijdzone Selecteer de tijdzone om de globale tijdzone op gebruikersniveau te overschrijven of selecteer Systeemstandaard om de globale tijdzone-instellingen te gebruiken.
Thema Definieert hoe de frontend eruitziet:
Systeemstandaard - gebruik standaard systeeminstellingen
Blauw - standaard blauw thema
Donker - alternatief donker thema
Hoogcontrast licht - licht thema met hoog contrast
Hoogcontrast donker - donker thema met hoog contrast
Automatisch inloggen Markeer dit vakje om Zabbix de gebruiker te laten onthouden en automatisch in te loggen voor 30 dagen. Browsercookies worden hiervoor gebruikt.
Automatisch uitloggen Met dit vakje aangevinkt wordt de gebruiker automatisch uitgelogd na het ingestelde aantal seconden (minimaal 90 seconden, maximaal 1 dag).
Tijd suffixen worden ondersteund, bijvoorbeeld 90s, 5m, 2u, 1d.
Merk op dat deze optie niet werkt:
* Als de globale configuratieoptie "Waarschuwing tonen als Zabbix-server is uitgeschakeld" is ingeschakeld en de Zabbix-frontend open blijft;
* Wanneer Monitoring menu pagina's achtergrondinformatie verversen;
* Als ingelogd wordt met de optie Onthoud mij 30 dagen aangevinkt.
Vernieuwen Stel de vernieuwingsfrequentie in die wordt gebruikt voor grafieken, platte tekstgegevens, enzovoort. Kan worden ingesteld op 0 om uit te schakelen.
Rijen per pagina Je kunt bepalen hoeveel rijen per pagina worden weergegeven in lijsten.
URL (na het inloggen) Je kunt Zabbix instellen om de gebruiker door te sturen naar een specifieke URL na een succesvolle login, bijvoorbeeld naar de Problemen pagina.

Gebruikersmedia

Het tabblad Media bevat een overzicht van alle voor de gebruiker gedefinieerde media. Media worden gebruikt voor het verzenden van meldingen. Klik op Toevoegen om media aan de gebruiker toe te wijzen.

Zie de Mediatypen-sectie voor details over het configureren van gebruikersmedia.

Rechten

Het tabblad Rechten bevat informatie over:

  • De gebruikersrol. Gebruikers kunnen hun eigen rol niet wijzigen.
  • Het gebruikerstype (Gebruiker, Beheerder, Superbeheerder) dat is gedefinieerd in de rolconfiguratie.
  • Hostgroepen waartoe de gebruiker toegang heeft. Gebruikers van het type 'Gebruiker' en 'Beheerder' hebben standaard geen toegang tot hostgroepen en hosts. Om toegang te krijgen, moeten ze worden opgenomen in gebruikersgroepen die toegang hebben tot de desbetreffende hostgroepen en hosts.
  • Toegangsrechten tot secties en elementen van de Zabbix-frontend, modules en API-methoden. Elementen waarvoor toegang is toegestaan, worden weergegeven in groene kleur. Lichtgrijze kleur betekent dat de toegang tot het element is geweigerd.
  • Rechten om bepaalde acties uit te voeren. Acties die zijn toegestaan, worden weergegeven in groene kleur. Lichtgrijze kleur betekent dat een gebruiker niet het recht heeft om deze actie uit te voeren.

Zie de pagina Gebruikersrechten voor meer informatie.