7 Ontdekking

Overzicht

In de sectie Configuratie → Ontdekking kunnen gebruikers ontdekkingsregels configureren en onderhouden.

Een lijst van bestaande ontdekkingsregels met hun details wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de ontdekkingsregel. Door op de naam van de ontdekkingsregel te klikken, wordt het configuratieformulier van de ontdekkingsregel geopend.
IP-bereik Het bereik van IP-adressen dat wordt gebruikt voor netwerkscanning wordt weergegeven.
Proxy De naam van de proxy wordt weergegeven als de ontdekking wordt uitgevoerd door de proxy.
Interval De frequentie van het uitvoeren van ontdekking wordt weergegeven.
Controles De soorten controles die voor ontdekking worden gebruikt, worden weergegeven.
Status Actiestatus wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.

Om een nieuwe ontdekkingsregel te configureren, klikt u op de knop Nieuwe ontdekkingsregel maken rechtsboven.

Opties voor massa-aanpassing

Knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-aanpassing:

  • Inschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de ontdekkingsregels

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de respectievelijke ontdekkingsregels en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter-link is beschikbaar bovenaan de lijst met ontdekkingsregels. Als u erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarin u ontdekkingsregels kunt filteren op naam en status.