4 Ontdekkingsregels

Overzicht

De lijst met regels voor ontdekking op laag niveau voor een host is toegankelijk via Configuratie → Hosts door te klikken op Ontdekking voor de betreffende host.

Een lijst van bestaande regels voor ontdekking op laag niveau wordt weergegeven. Het is ook mogelijk om alle ontdekkingsregels onafhankelijk van de host te bekijken, of alle ontdekkingsregels van een specifieke hostgroep door de filterinstellingen aan te passen.

Afbeelding

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Host De zichtbare hostnaam wordt weergegeven.
Bij afwezigheid van een zichtbare hostnaam wordt de technische hostnaam weergegeven.
Naam Naam van de regel, weergegeven als een blauwe link.
Door op de naam van de regel te klikken wordt het configuratieformulier voor de regel voor ontdekking op laag niveau geopend.
Als de regel voor ontdekking bij een sjabloon hoort, wordt de naam van het sjabloon weergegeven vóór de naam van de regel, als een grijze link. Door op de sjabloonnaam te klikken wordt de lijst met regels geopend op het sjabloonniveau.
Items Een link naar de lijst met item-prototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande item-prototypes wordt in het grijs weergegeven.
Triggers Een link naar de lijst met trigger-prototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande trigger-prototypes wordt in het grijs weergegeven.
Graphs Een link naar de lijst met grafiek-prototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande grafiek-prototypes wordt in het grijs weergegeven.
Hosts Een link naar de lijst met host-prototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande host-prototypes wordt in het grijs weergegeven.
Sleutel De item-sleutel die voor ontdekking wordt gebruikt, wordt weergegeven.
Interval De frequentie van het uitvoeren van ontdekking wordt weergegeven.
Opmerking dat ontdekking ook onmiddellijk kan worden uitgevoerd door op de knop Nu controleren onder de lijst te drukken.
Type Het type item dat voor ontdekking wordt gebruikt, wordt weergegeven (Zabbix-agent, SNMP-agent, enzovoort).
Status De status van de ontdekkingsregel wordt weergegeven - Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Niet ondersteund. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en vice versa); van Niet ondersteund naar Uitgeschakeld (en vice versa).
Info Als alles in orde is, wordt er geen pictogram weergegeven in deze kolom. In geval van fouten wordt er een vierkant pictogram met de letter "i" weergegeven. Plaats de muis over het pictogram om een tooltip met de foutbeschrijving te zien.

Om een nieuwe regel voor ontdekking op laag niveau te configureren, klikt u op de knop Nieuwe ontdekkingsregel maken in de rechterbovenhoek.

Massabewerkingsopties

Knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-bewerking:

  • Inschakelen - verander de status van de regel voor ontdekking op laag niveau naar Ingeschakeld.
  • Uitschakelen - verander de status van de regel voor ontdekking op laag niveau naar Uitgeschakeld.
  • Nu controleren - voer onmiddellijk ontdekking uit op basis van de ontdekkingsregels. Zie meer details. Let op dat bij onmiddellijke uitvoering van ontdekking de configuratiecache niet wordt bijgewerkt, waardoor het resultaat geen recente wijzigingen in de configuratie van de ontdekkingsregel weerspiegelt.
  • Verwijderen - verwijder de regels voor ontdekking op laag niveau.

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de betreffende ontdekkingsregels en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Je kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties worden gegevens gezocht met niet-opgeloste macro's.

De Filter-link staat boven de lijst met ontdekkingsregels. Als je erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin je ontdekkingsregels kunt filteren op hostgroep, host, naam, item-sleutel, itemtype en andere parameters.

Parameter Beschrijving
Hostgroepen Filter op één of meer hostgroepen.
Het specificeren van een ouderlijke hostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Hosts Filter op één of meer hosts.
Naam Filter op naam van de ontdekkingsregel.
Sleutel Filter op item-sleutel van ontdekking.
Type Filter op itemtype van ontdekking.
Update-interval Filter op update-interval.
Niet beschikbaar voor Zabbix-trapper en afhankelijke items.
Bewaar periode van verloren bronnen Filter op bewaarperiode van verloren bronnen.
SNMP OID Filter op SNMP OID.
Alleen beschikbaar als SNMP-agent is geselecteerd als type.
Status Filter op status van ontdekkingsregel (Alle/In orde/Niet ondersteund).