Table of Contents

23 URL

Overview

Deze widget toont de inhoud die is opgehaald van de opgegeven URL.

Configuration

Om te configureren, selecteer URL als het type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kun je de volgende specifieke opties instellen:

URL Voer de URL in die je wilt weergeven.
Relatieve paden zijn toegestaan sinds Zabbix 4.4.8.
{HOST.*} macros worden ondersteund.
Dynamische item Stel in om verschillende URL-inhoud weer te geven afhankelijk van de geselecteerde host.
Dit werkt als {HOST.*} macros worden gebruikt in de URL.

Browsers laden mogelijk geen HTTP-pagina die is opgenomen in de widget als de Zabbix-frontend via HTTPS wordt benaderd.