host.massremove

Beschrijving

object host.massremove(objectparameters)

Met deze methode kunnen gerelateerde objecten van meerdere hosts worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters met de ID's van de hosts die moeten worden bijgewerkt en de voorwerpen die verwijderd moeten worden.

Parameter Type Beschrijving
hostids
(vereist)
string/array ID's van de hosts die moeten worden bijgewerkt.
groupids string/array Hostgroepen om de opgegeven hosts uit te verwijderen.
interfaces object/array Hostinterfaces die van de opgegeven hosts moeten worden verwijderd.

Het hostinterface-object moet de eigenschappen ip, dns en port hebben gedefinieerd.
macros string/array Gebruikersmacro's om te verwijderen van de opgegeven hosts.
templateids string/array Sjablonen om te ontkoppelen van de opgegeven hosts.
templateids_clear string/array Sjablonen om te ontkoppelen en te wissen van de opgegeven hosts.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte hosts bevat onder de eigenschap 'hostids'.

Voorbeelden

Sjablonen ontkoppelen

Ontkoppel een sjabloon van twee hosts en verwijder alle sjabloon entiteiten.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massremove",
      "params": {
        "hostids": ["69665", "69666"],
        "templateids_clear": "325"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "69665",
          "69666"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHost::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.