> Autoregistratie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de autoregistratie API.

Automatische registratie

Het autoregistratie-object heeft de volgende eigenschappen.

|Property|Type|Beschrijving| |--------|---------------------------------------- -----------|-----------| |tls_accept|integer|Type toegestane inkomende verbindingen voor automatische registratie.

Mogelijke waarden:
1 - sta onbeveiligde verbindingen toe;
2 - sta TLS toe met PSK.
3 - sta beide toe onveilig en TLS met PSK-verbindingen.| |tls_psk_identity|string|(alleen schrijven) PSK-identiteitsreeks.
Plaats geen gevoelige informatie in de PSK-identiteit, deze wordt onversleuteld over het netwerk verzonden om een ontvanger te informeren welke PSK moet worden gebruikt.| |tls_psk|string|(alleen schrijven) PSK-waardeteken reeks (een even aantal hexadecimale tekens).|