onderhoud.update

Beschrijving

object maintenance.update(object/array-onderhoud)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande onderhoudsbeurten bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Onderhoudseigenschappen die bijgewerkt moeten worden.

De eigenschap maintenanceid moet gedefinieerd zijn voor elk onderhoud, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard onderhoudseigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
groups object/array Host groepen om de huidige groepen te vervangen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.
hosts object/array Hosts om de huidige hosts te vervangen.

De hosts moeten de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.
timeperiods object/array Onderhouds tijdsperioden om de huidige perioden te vervangen.
tags object/array Probleemtags om de huidige tags te vervangen.
groupids
(verouderd)
array Deze parameter is verouderd, gebruik in plaats daarvan groups.
IDs van de hostgroepen die onderhoud zullen ondergaan.
hostids
(verouderd)
array Deze parameter is verouderd, gebruik in plaats daarvan hosts.
IDs van de hosts die onderhoud zullen ondergaan.

Voor elk onderhoud moet ten minste één host of hostgroep gedefinieerd zijn.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de bijgewerkte onderhoud onder de eigenschap maintenanceids.

Voorbeelden

Verschillende hosts toewijzen

Vervang de hosts die momenteel zijn toegewezen aan onderhoud door twee verschillende.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.update",
      "params": {
        "maintenanceid": "3",
        "hosts": [
          {"hostid": "10085"},
          {"hostid": "10084"}
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

COnderhoud::update() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.