user.delete

Beschrijving

object user.delete(array gebruikers)

Met deze methode kunnen gebruikers worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van gebruikers om te verwijderen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde gebruikers bevat onder de eigenschap userids.

Voorbeelden

Meerdere gebruikers verwijderen

Twee gebruikers verwijderen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.delete",
      "params": [
        "1",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUser::delete() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.