1 Getting Zabbix

Overzicht

Er zijn vier manieren om Zabbix te verkrijgen:

Om de nieuwste distributiepakketten, voorgecompileerde bronnen of de virtuele appliance te downloaden, ga je naar de Zabbix downloadpagina, waar directe links naar de nieuwste versies worden verstrekt.

Het verkrijgen van de Zabbix-broncode

Er zijn verschillende manieren om de Zabbix-broncode te verkrijgen:

  • Je kunt de uitgebrachte stabiele versies downloaden van de officiële Zabbix-website.
  • Je kunt de nachtelijke builds downloaden van de officiële Zabbix-website ontwikkelaarspagina.
  • Je kunt de nieuwste ontwikkelingsversie verkrijgen van het Git-broncode repository-systeem:

Een Git-client moet geïnstalleerd zijn om het repository te klonen. De officiële command-line Git-client wordt vaak git genoemd in distributies. Om bijvoorbeeld op Debian/Ubuntu te installeren, voer je de volgende commando's uit:

sudo apt-get update
       sudo apt-get install git

Om alle Zabbix-broncode te verkrijgen, navigeer je naar de directory waarin je de code wilt plaatsen en voer je het volgende uit:

git clone https://git.zabbix.com/scm/zbx/zabbix.git