templatedashboard.get

Beschrijving

integer/array templatedashboard.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om sjabloondashboards op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
dashboardids string/array Geef alleen sjabloon dashboards terug met de opgegeven IDs.
templateids string/array Geef alleen sjabloon dashboards terug die bij de opgegeven sjablonen horen.
selectPages query Geef een pages eigenschap terug met sjabloon dashboardpagina's, correct geordend.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: dashboardid en name.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in de referentie toelichting.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Sjabloondashboards ophalen

Haal alle sjabloondashboards op met widgets voor een opgegeven sjabloon.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectPages": "extend",
        "templateids": "10001"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dashboardid": "23",
          "name": "Docker overview",
          "templateid": "10001",
          "display_period": "30",
          "auto_start": "1",
          "uuid": "6dfcbe0bc5ad400ea9c1c2dd7649282f",
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "1",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "220",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1125"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "221",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1129"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "222",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "5",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1128"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "223",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "5",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1126"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "224",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "10",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1127"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplateDashboard::get() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.