Sidebar

token.create

Beschrijving

object token.create(object/array tokens)

Met deze methode kunnen nieuwe tokens worden gemaakt.

Alleen het gebruikerstype Superbeheerder mag tokens beheren voor andere gebruikers.

Een token dat met deze methode is gemaakt, heeft: [gegenereerd] (genereren) voordat het bruikbaar is.

Parameters

(object/array) Tokens om te maken.

De methode accepteert tokens met de standaard tokeneigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte tokens bevat onder de eigenschap tokenids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven tokens.

Voorbeelden

Maak een token

Maak een ingeschakeld token dat nooit verloopt en authenticeert de gebruiker van ID 2.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.create",
      "params": {
        "name": "Your token",
        "userid": "2"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "188"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Create a disabled token that expires at January 21st, 2021. This token will authenticate current user.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.create",
      "params": {
        "name": "Your token",
        "status": "1",
        "expires_at": "1611238072"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "189"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CToken::create() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.