Table of Contents

4 Evenementen

Overzicht

Er worden verschillende soorten evenementen gegenereerd in Zabbix:

  • trigger gebeurtenissen - wanneer een trigger van status verandert (OK→PROBLEEM→OK)
  • service gebeurtenissen - wanneer een service van status verandert (OK→PROBLEEM→OK)
  • ontdekkingsgebeurtenissen - wanneer een hosts of services worden gedetecteerd
  • automatische registratiegebeurtenissen - wanneer actieve agenten automatisch worden geregistreerd door een server
  • interne gebeurtenissen - wanneer een detectie regel voor een item/laag niveau niet wordt ondersteund of een trigger in een onbekende status veranderd

Interne evenementen worden ondersteund vanaf Zabbix 2.2 versie.

Gebeurtenissen zijn voorzien van een tijdstempel en kunnen de basis vormen voor acties zoals het verzenden van notificatie zoals e-mail, enz.

Om details van gebeurtenissen in de frontend te bekijken, ga naar MonitoringProblemen. Daar kun je op de datum en tijd van het evenement klikken om de details van een evenement te bekijken.

Meer informatie is beschikbaar op: