This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Dashboard widgets

Algemene parameters

De volgende parameters zijn gemeenschappelijk voor alle dashboard-widgets:

Naam Voer een widget-naam in.
Vernieuwingsinterval Configureer de standaard vernieuwingsinterval. Standaard vernieuwingsintervallen voor widgets variëren van Geen vernieuwing tot 15 minuten, afhankelijk van het type widget. Bijvoorbeeld: Geen vernieuwing voor de URL-widget, 1 minuut voor de actielog-widget, 15 minuten voor de klok-widget.
Toon kop Markeer het selectievakje om de kop permanent weer te geven.
Wanneer het selectievakje niet is aangevinkt, wordt de kop verborgen om ruimte te besparen. De kop schuift omhoog en wordt weer zichtbaar wanneer de muis over de widget wordt geplaatst, zowel in de weergave- als bewerkingsmodus. De kop is ook half zichtbaar wanneer een widget naar een nieuwe positie wordt gesleept.

Vernieuwingsintervallen voor een widget kunnen worden ingesteld als een standaardwaarde voor alle corresponderende gebruikers, en elke gebruiker kan zijn eigen vernieuwingsintervalwaarde instellen:

  • Om een standaardwaarde in te stellen voor alle corresponderende gebruikers, schakel over naar de bewerkingsmodus (klik op de knop Dashboard bewerken, zoek de juiste widget, klik op de knop Bewerken om het bewerkingsformulier van een widget te openen), en kies het vereiste vernieuwingsinterval uit de keuzelijst.
  • Het instellen van een uniek vernieuwingsinterval voor elke gebruiker afzonderlijk is mogelijk in de weergavemodus door te klikken op de knop voor een bepaalde widget.

Het unieke vernieuwingsinterval dat door een gebruiker is ingesteld, heeft voorrang op de widget-instelling en wordt altijd behouden wanneer de instelling van de widget wordt gewijzigd.

Om specifieke parameters voor elke widget te zien, ga naar de individuele widget-pagina's voor:

Verouderde widgets:

Verouderde widgets zullen worden verwijderd in de komende grote release.