dcheck.get

Beschrijving

integer/array dcheck.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om detectie controles op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

|Parameter|Type|Beschrijving| |---------|--------------------------------------- ------------|-----------| |dcheckids|string/array|Retourneer alleen detectie controles met de opgegeven ID's.| |druleids|string/array|Retourneer alleen discovery controles die bij de opgegeven discovery regels horen.| |dserviceids|string/array|Retourneer alleen detectie controles die de opgegeven ontdekte services hebben gedetecteerd.| |sortfield|string/array|Sorteer het resultaat op de gegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: dcheckid en druleid.| |countOutput|boolean|Deze parameters gelden voor alle get-methoden en worden in detail beschreven in de referentiecommentaar.| |editable|booleaans|^| |excludeSearch|boolean|^| |filter|object|^| |limit|geheel getal|^| |output|query|^| |preservekeys|boolean|^| |search|object|^| |searchByAny|boolean|^| |searchWildcardsEnabled|boolean|^| |sortorder|string/array|^| |startSearch|booleaans|^|

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de parameter countOutput is gebruikt.

Voorbeelden

Ontdekkingscontroles ophalen voor een ontdekkingsregel

Haal alle detectiecontroles op die worden gebruikt door detectieregel "6".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dcheck.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "dcheckids": "6"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dcheckid": "6",
          "druleid": "4",
          "type": "3",
          "key_": "",
          "snmp_community": "",
          "ports": "21",
          "snmpv3_securityname": "",
          "snmpv3_securitylevel": "0",
          "snmpv3_authpassphrase": "",
          "snmpv3_privpassphrase": "",
          "uniq": "0",
          "snmpv3_authprotocol": "0",
          "snmpv3_privprotocol": "0",
          "host_source": "1",
          "name_source": "0"      
        }
      ],
      "id": 1
    }

Bron

CDCheck::get() in ui/include/classes/api/services/CDCheck.php.