triggerprototype.delete

Beschrijving

object triggerprototype.delete(array triggerPrototypeIds)

Met deze methode kunnen trigger-prototypes worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de trigger-prototypes die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde trigger bevat prototypes onder de eigenschap triggerids.

Voorbeelden

Meerdere trigger-prototypes verwijderen

Verwijder twee trigger-prototypes.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.delete",
      "params": [
        "12002",
        "12003"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "12002",
          "12003"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTriggerPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php.