15 Plain text

Overzicht

In de platte tekst widget kun je de nieuwste itemgegevens in platte tekst weergeven.

Configuratie

Om te configureren, selecteer Platte tekst als het type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kun je de volgende specifieke opties instellen:

Items Selecteer de items.
Items locatie Kies de locatie van de geselecteerde items die in de widget moeten worden weergegeven.
Toon lijnen Stel in hoeveel recente datalijnen in de widget worden weergegeven.
Toon tekst als HTML Stel in om tekst als HTML weer te geven.
Dynamisch item Stel in om verschillende gegevens weer te geven afhankelijk van de geselecteerde host.