> Grafiek prototype-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de graphprototype API.

Grafieksjabloon

Het object van het grafieksjabloon heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
graphid string (alleen-lezen) ID van het grafieksjabloon.
height
(verplicht)
integer Hoogte van het grafieksjabloon in pixels.
name
(verplicht)
string Naam van het grafieksjabloon.
width
(verplicht)
integer Breedte van het grafieksjabloon in pixels.
graphtype integer Indelingstype van grafieksjablonen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) normaal;
1 - gestapeld;
2 - taart;
3 - geëxplodeerd.
percent_left float Linkerpercentiel.

Standaard: 0.
percent_right float Rechterpercentiel.

Standaard: 0.
show_3d integer Of ontdekte taart- en geëxplodeerde grafieken in 3D moeten worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) weergeven in 2D;
1 - weergeven in 3D.
show_legend integer Of de legenda op de ontdekte grafiek moet worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
show_work_period integer Of de werktijden op de ontdekte grafiek moeten worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
templateid string (alleen-lezen) ID van het bovenliggende sjabloon grafieksjabloon.
yaxismax float De vaste maximale waarde voor de Y-as.
yaxismin float De vaste minimale waarde voor de Y-as.
ymax_itemid string ID van het item dat wordt gebruikt als de maximale waarde voor de Y-as.

Vanaf Zabbix 6.0.7, als de gebruiker geen toegang heeft tot het gespecificeerde item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymax_type zou zijn ingesteld op '0' (berekend).
ymax_type integer Berekeningsmethode voor de maximale waarde van de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
ymin_itemid string ID van het item dat wordt gebruikt als de minimale waarde voor de Y-as.

Vanaf Zabbix 6.0.7, als de gebruiker geen toegang heeft tot het gespecificeerde item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymin_type zou zijn ingesteld op '0' (berekend).
ymin_type integer Berekeningsmethode voor de minimale waarde van de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
discover integer Status van ontdekking van grafieksjabloon.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) nieuwe grafieken worden ontdekt;
1 - nieuwe grafieken worden niet ontdekt en bestaande grafieken worden gemarkeerd als verloren.
uuid string Universeel uniek identificatienummer, gebruikt om geïmporteerde grafieksjablonen te koppelen aan al bestaande. Alleen gebruikt voor grafieksjablonen op sjablonen. Wordt automatisch gegenereerd als niet opgegeven.

Let op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optie parametercombinatie anders is.