This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

configuratie.import

Beschrijving

booleaanse configuratie.import(objectparameters)

Met deze methode kunt u configuratiegegevens importeren van een geserialiseerde string.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de te importeren gegevens bevatten en bepalen hoe de gegevens moeten worden verwerkt.

|Parameter|Type|Beschrijving| |---------|--------------------------------------- ------------|-----------| |format
(vereist)|string|Formaat van de geserialiseerde tekenreeks.

Mogelijke waarden:
yaml - YAML;
xml - XML;<br >json - JSON.| |bron
(vereist)|string|Geserialiseerde string die de configuratiegegevens bevat.| |rules
(vereist)|object|Regels over hoe nieuwe en bestaande objecten moeten worden geïmporteerd.

De parameter rules wordt in detail beschreven in de onderstaande tabel.|

Als er geen regels worden gegeven, wordt de configuratie niet bijgewerkt.

Het object rules ondersteunt de volgende parameters.

|Parameter|Type|Beschrijving| |---------|--------------------------------------- ------------|-----------| |discoveryRules|object|Regels voor het importeren van LLD-regels.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe LLD-regels gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande LLD-regels worden bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden LLD-regels die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.| |graphs|object|Regels voor het importeren van grafieken.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe grafieken gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande grafieken worden bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, zullen grafieken die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database worden verwijderd; standaard: false.| |groups|object|Regels voor het importeren van hostgroepen.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe hostgroepen aangemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande hostgroepen worden bijgewerkt; standaard: false.| |hosts|object|Regels voor het importeren van hosts.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, zullen nieuwe hosts worden aangemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande hosts worden bijgewerkt; standaard: false.| |httptests|object|Regels voor het importeren van webscenario's.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe webscenario's gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande webscenario's worden bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden webscenario's die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.| |images|object|Regels voor het importeren van afbeeldingen.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe afbeeldingen gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande afbeeldingen worden bijgewerkt; standaard: false.| |items|object|Regels voor het importeren van items.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe items gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande items worden bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden items die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.| |maps|object|Regels voor het importeren van kaarten.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe kaarten gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande kaarten worden bijgewerkt; standaard: false.| |mediaTypes|object|Regels voor het importeren van mediatypen.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe mediatypen gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande mediatypes worden bijgewerkt; standaard: false.| |templateLinkage|object|Regels voor het importeren van sjabloon koppelingen.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe koppelingen tussen sjablonen en host gemaakt ; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden sjabloon koppelingen die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.| |templates|object|Regels voor het importeren van sjablonen.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe sjablonen gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande sjablonen worden bijgewerkt; standaard: false.| |templateDashboards|object|Regels voor het importeren van sjabloon dashboards.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe sjabloon dashboards gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, worden bestaande sjabloon dashboards bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden sjabloon dashboards die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.| |triggers|object|Regels voor het importeren van triggers.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe triggers gemaakt; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande triggers worden bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden triggers die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.| |valueMaps|object|Regels voor het importeren van host- of sjabloon waarde kaarten.

Ondersteunde parameters:
createMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden nieuwe waardekaarten gemaakt ; standaard: false;
updateExisting - (boolean) indien ingesteld op true, zullen bestaande waardekaarten worden bijgewerkt; standaard: false;
deleteMissing - (boolean) indien ingesteld op true, worden waardekaarten die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens uit de database verwijderd; standaard: false.|

Retourwaarden

(boolean) Retourneert true als het importeren is gelukt.

Voorbeelden

Importing hosts and items

Importeer de host en items in de XML-tekenreeks. Als er items in de XML ontbreekt, worden ze uit de database verwijderd en alle anderen blijven ongewijzigd.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.import",
      "params": {
        "format": "xml",
        "rules": {
          "valueMaps": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": false
          },
          "hosts": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "items": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          }
        },
        "source": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>5.4</version><date>2020-03-13T15:31:45Z</date><groups><group><uuid>6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08</uuid><name>Zabbix servers</name></group></groups><hosts><host><host>Export host</host><name>Export host</name><groups><group><name>Zabbix servers</name></group></groups><interfaces><interface><interface_ref>if1</interface_ref></interface></interfaces><items><item><name>Item</name><key>item.key</key><delay>30s</delay><valuemap><name>Host status</name></valuemap><interface_ref>if1</interface_ref><request_method>POST</request_method></item></items><valuemaps><valuemap><name>Host status</name><mappings><mapping><value>0</value><newvalue>Up</newvalue></mapping><mapping><value>2</value><newvalue>Unreachable</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></host></hosts></zabbix_export>"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Bron

CConfiguratie::import() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.