Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

#1 Geaggregeerde functies

Tenzij anders vermeld, worden alle hier vermelde functies ondersteund in:

Geaggregeerde functies kunnen werken met:

 • geschiedenis van items, bijvoorbeeld min(/host/key,1h)
 • foreach functies als de enige parameter, bijvoorbeeld min(last_foreach(/*/key))

Enkele algemene opmerkingen over functieparameters:

 • Functieparameters worden gescheiden door een komma
 • Optionele functieparameters (of parameterdelen) worden aangegeven met: < >
 • Functiespecifieke parameters worden bij elke functie beschreven
 • /host/key en (sec|#num)<:time shift> parameters mogen nooit . zijn geciteerd
Algemene parameters
 • /host/key is een algemene verplichte eerste parameter voor de functies verwijzend naar de geschiedenis van het hostitem
 • (sec|#num)<:time shift> is een gebruikelijke tweede parameter voor de functies die verwijzen naar de geschiedenis van het hostitem, waarbij:
  • sec - maximaal evaluatie periode in seconden (tijd achtervoegsels kan worden gebruikt), of
  • #num - maximum evaluatie bereik in de laatste verzamelde waarden (indien voorafgegaan door een hekje)
  • tijdverschuiving (optioneel) maakt het mogelijk om het evaluatiepunt te verplaatsen terug in de tijd. Bekijk meer details](/manual/config/triggers/expression#time_shift) aan tijdverschuiving aangeven.

Aggregate functions

FUNCTION
Description Function-specific parameters Comments
avg (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Average value of an item within the defined evaluation period. See common parameters. Supported value types: float, int

Examples:
=> avg(/host/key,1h) → average value for the last hour until now
=> avg(/host/key,1h:now-1d) → average value for an hour from 25 hours ago to 24 hours ago from now
=> avg(/host/key,#5) → average value of the five latest values
=> avg(/host/key,#5:now-1d) → average value of the five latest values excluding the values received in the last 24 hours

Time shift is useful when there is a need to compare the current average value with the average value some time ago.
bucket_percentile (item filter,time period,percentage)
Calculates the percentile from the buckets of a histogram. item filter - see item filter
time period - see time period
percentage - percentage (0-100)
Supported only in calculated items.

This function is an alias for histogram_quantile(percentage/100, bucket_rate_foreach(item filter, time period, 1))
count (func_foreach(item filter,<time period>))
Count of values in an array returned by a foreach function. func_foreach - foreach function for which the number of returned values should be counted (with supported arguments). See foreach functions for details. Supported value type: int

Example:
=> count(max_foreach(/*/net.if.in[*],1h)) → number of net.if.in items that received data in the last hour until now

Note that using count() with a history-related foreach function (max_foreach, avg_foreach, etc.) may lead to performance implications, whereas using exists_foreach(), which works only with configuration data, will not have such effect.
histogram_quantile (quantile,bucket1,value1,bucket2,value2,...)
Calculates the φ-quantile from the buckets of a histogram. quantile - 0 ≤ φ ≤ 1
bucketN, valueN - manually entered pairs (>=2) of parameters or response of bucket_rate_foreach
Supported only in calculated items.

Functionally corresponds to 'histogram_quantile' of PromQL.

Returns -1 if values of the last 'Infinity' bucket ("+inf") are equal to 0.

Example:
=> histogram_quantile(0.75,1.0,last(/host/rate_bucket[1.0]),"+Inf",last(/host/rate_bucket[Inf])
=> histogram_quantile(0.5,bucket_rate_foreach(//item_key,30s))
item_count (item filter)
Count of existing items in configuration that match filter criteria. item filter - criteria for item selection, allows referencing by host group, host, item key, and tags. Wildcards are supported. See item filter for more details. Supported value type: int

Works as an alias for the count(exists_foreach(item_filter)) function.

Example:
=> item_count(/*/agent.ping?[group="Host group 1"]) → number of hosts with the agent.ping item in the "Host group 1"
kurtosis (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
"Tailedness" of the probability distribution in collected values within the defined evaluation period.

See also: Kurtosis
See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> kurtosis(/host/key,1h) → kurtosis for the last hour until now
mad (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Median absolute deviation in collected values within the defined evaluation period.

See also: Median absolute deviation
See common-parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> mad(/host/key,1h) → median absolute deviation for the last hour until now
max (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Highest value of an item within the defined evaluation period. See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> max(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) → calculate the difference between the maximum and minimum values within the last hour until now (delta of values)
min (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Lowest value of an item within the defined evaluation period. See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> max(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) → calculate the difference between the maximum and minimum values within the last hour until now (delta of values)
skewness (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Asymmetry of the probability distribution in collected values within the defined evaluation period.

See also: Skewness
See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> skewness(/host/key,1h) → skewness for the last hour until now
stddevpop (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Population standard deviation in collected values within the defined evaluation period.

See also: Standard deviation
See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> stddevpop(/host/key,1h) → population standard deviation for the last hour until now
stddevsamp (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Sample standard deviation in collected values within the defined evaluation period.

See also: Standard deviation
See common parameters. Supported value types: float, int

At least two data values are required for this function to work.

Example:
=> stddevsamp(/host/key,1h) → sample standard deviation for the last hour until now
sum (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Sum of collected values within the defined evaluation period. See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> sum(/host/key,1h) → sum of values for the last hour until now
sumofsquares (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
The sum of squares in collected values within the defined evaluation period. See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> sumofsquares(/host/key,1h) → sum of squares for the last hour until now
varpop (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Population variance of collected values within the defined evaluation period.

See also: Variance
See common parameters. Supported value types: float, int

Example:
=> varpop(/host/key,1h) → population variance for the last hour until now
varsamp (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Sample variance of collected values within the defined evaluation period.

See also: Variance
See common parameters. Supported value types: float, int

At least two data values are required for this function to work.

Example:
=> varsamp(/host/key,1h) → sample variance for the last hour until now