user.create

Beschrijving

object user.create(object/array gebruikers)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe gebruikers aan te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

De sterkte van het gebruikerswachtwoord wordt gevalideerd volgens de wachtwoord beleidsregels gedefinieerd door Authentication API. Zie Authenticatie API voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Gebruikers om aan te maken.

Naast de standaard gebruikers eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
passwd
(vereist)
string Wachtwoord van de gebruiker.

Kan worden weggelaten als de gebruiker alleen aan groepen wordt toegevoegd die toegang hebben tot LDAP.
usrgrps
(vereist)
array Gebruikers groepen om de gebruiker aan toe te voegen.

De gebruikersgroepen moeten de eigenschap usrgrpid gedefinieerd hebben.
medias array Gebruiker media om aan te maken.
user_medias
(verouderd)
array Deze parameter is verouderd, gebruik alstublieft medias in plaats daarvan.
Gebruiker media om aan te maken.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de aangemaakte gebruikers bevat onder de eigenschap userids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven gebruikers.

Voorbeelden

Een gebruiker aanmaken

Maak een nieuwe gebruiker aan, voeg hem toe aan een gebruikersgroep en maak een nieuw medium voor hem.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.create",
      "params": {
        "username": "John",
        "passwd": "Doe123",
        "roleid": "5",
        "usrgrps": [
          {
            "usrgrpid": "7"
          }
        ],
        "medias": [
          {
            "mediatypeid": "1",
            "sendto": [
              "[email protected]"
            ],
            "active": 0,
            "severity": 63,
            "period": "1-7,00:00-24:00"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "12"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CUser::create() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.