zabbix_sender

Sectie: Gebruikerscommando's (1)
Bijgewerkt: 2021-06-01
Index Terug naar hoofdinhoud


 

NAAM

zabbix_sender - Zabbix-afzender hulpprogramma  

KORTE INHOUD

zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host -k key -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cijferreeks] [--tls-cijfer cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cijferreeks] [--tls-cijfer cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-bestand cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-bestand cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host --tls-connect psk --tls-psk-identiteit PSK-identiteit --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identiteit PSK-identiteit --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cijfer cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender -h
zabbix_sender -V  

BESCHRIJVING

zabbix_sender is een opdrachtregel programma voor het verzenden van bewakingsgegevens naar Zabbix-server of proxy. Op de Zabbix-server een item van het type Zabbix trapper moet worden aangemaakt met de bijbehorende sleutel. Merk op dat inkomende waarden worden alleen geaccepteerd van hosts gespecificeerd in Toegestane hosts veld voor dit item.  

OPTIES

-c, --config configuratie-bestand
Gebruik configuratie-bestand. Zabbix sender leest servergegevens uit het configuratiebestand van de agent. Standaard leest Zabbix sender geen configuratiebestand. Alleen de parameters Hostname, ServerActive, SourceIP, TLSConnect, TLSCAFile, TLSCRLFile, TLSServerCertIssuer, TLSServerCertSubject, TLSCertFile, TLSKeyFile, TLSPSKIdentity en TLSPSKFile worden ondersteund. Alle adressen die zijn gedefinieerd in de agent ServerActive-configuratieparameter worden gebruikt om gegevens te verzenden. Als het verzenden van batchgegevens mislukt naar een adres, worden de volgende batches niet naar dit adres verzonden.

-z, --zabbix-server server
Hostnaam of IP-adres van de Zabbix-server. Als een host wordt bewaakt door een proxy, moet de hostnaam of het IP-adres van de proxy worden gebruikt. Als dit samen wordt gebruikt met --config, worden de invoeren van de parameter ServerActive in het configuratiebestand van de agent overschreven.

-p, --port poort
Specificeer het poortnummer van de Zabbix-server trapper die op de server wordt uitgevoerd. Standaard is dit 10051. Als dit samen wordt gebruikt met --config, worden de poortinvoeren van de parameter ServerActive in het configuratiebestand van de agent overschreven.

-I, --source-address IP-adres
Specificeer het bron-IP-adres. Als dit samen wordt gebruikt met --config, overschrijft dit de parameter SourceIP in het configuratiebestand van de agent.

-t, --timeout seconden
Specificeer time-out. Geldig bereik: 1-300 seconden (standaard: 60)

-s, --host host
Specificeer de naam van de host waartoe het item behoort (zoals geregistreerd in Zabbix frontend). Het IP-adres en de DNS-naam van de host werken niet. Als dit samen wordt gebruikt met --config, overschrijft dit de parameter Hostname in het configuratiebestand van de agent.

-k, --key sleutel
Specificeer de itemsleutel om de waarde naartoe te sturen.

-o, --value waarde
Specificeer de itemwaarde.

-i, --input-file invoer-bestand
Laad waarden uit het invoerbestand. Specificeer - als <invoer-bestand> om waarden uit standaardinvoer te lezen. Elke regel van het bestand bevat door spaties gescheiden: <hostnaam> <sleutel> <waarde>. Elke waarde moet op zijn eigen regel worden gespecificeerd. Elke regel moet 3 spaties bevatten gescheiden vermeldingen: <hostnaam> <sleutel> <waarde>, waarbij "hostnaam" de naam is van de bewaakte host zoals geregistreerd in Zabbix frontend, "sleutel" is de doelsleutel van het item en "waarde" - de waarde om te verzenden. Specificeer - als <hostnaam> om de hostnaam uit het configuratiebestand van de agent te gebruiken of uit het argument --host.

Een voorbeeld van een regel in een invoerbestand:

"Linux DB3" db.connections 43

Het valuetype moet correct zijn ingesteld in de itemconfiguratie van de Zabbix-frontend. Zabbix sender zal maximaal 250 waarden in één verbinding verzenden. Formaatlimiet voor het verzenden van waarden vanuit een invoerbestand is afhankelijk van de grootte zoals beschreven in het Zabbix-communicatieprotocol. De inhoud van het invoerbestand moet in UTF-8-codering zijn. Alle waarden uit het invoerbestand worden sequentieel van boven naar beneden verzonden. Invoeren moeten worden opgemaakt volgens de volgende regels:

  • Aanhalingstekens en niet-aangehaalde invoeren worden ondersteund.
  • Het dubbele aanhalingsteken is het aanhalingsteken.
  • Invoeren met spaties moeten worden aangehaald.
  • Het dubbele aanhalingsteken en de backslash-karakters in een aangehaalde invoer moeten worden ontsnapt met een backslash.
  • Ontsnapping wordt niet ondersteund in niet-aangehaalde invoeren.
  • Regelvoeding-ontsnappingsreeksen (\n) worden ondersteund in aangehaalde tekenreeksen.
  • Regelvoeding-ontsnappingsreeksen worden aan het einde van een invoer verwijderd.

-T, --with-timestamps
Deze optie kan alleen worden gebruikt met de optie --input-file.

Elke regel van het invoerbestand moet 4 spaties bevatten tussen de vermelde items: <hostnaam> <sleutel> <tijdstempel> <waarde>. Tijdstempel moet worden gespecificeerd in Unix-tijdstempelformaat. Als de doelitem triggers heeft die ernaar verwijzen, moeten alle tijdstempels in een toenemende volgorde zijn, anders zal de evenementberekening niet correct zijn.

Een voorbeeld van een regel in het invoerbestand:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 43

Voor meer details zie de optie --input-file.

Als een getimede waarde wordt verzonden voor een host die zich in een "geen gegevens" onderhoudstype bevindt, zal deze waarde worden verworpen; het is echter mogelijk om een getimede waarde in te dienen voor een verlopen onderhoudsperiode en deze wordt geaccepteerd.

-N, --with-ns
Deze optie kan alleen worden gebruikt met de optie --with-timestamps.

Elke regel van het invoerbestand moet 5 spaties bevatten tussen de vermelde items: <hostnaam> <sleutel> <tijdstempel> <ns> <waarde>.

Een voorbeeld van een regel in het invoerbestand:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 7402561 43

Voor meer details zie de optie --input-file.

-r, --real-time
Stuur waarden één voor één zodra ze zijn ontvangen. Dit kan worden gebruikt wanneer wordt gelezen van standaardinvoer.

--tls-connect waarde
Hoe te verbinden met server of proxy. Waarden:

niet versleuteld verbinden zonder encryptie (standaard)

ps verbinding maken met TLS en een vooraf gedeelde sleutel

certificaat verbinding maken met TLS en een certificaat

--tls-ca-bestand CA-bestand Volledige pad naam van een bestand dat de CA('s)-certificaten op het hoogste niveau bevat voor: peer-certificaat verificatie.

--tls-crl-bestand CRL-bestand Volledige pad naam van een bestand met ingetrokken certificaten.

--tls-server-cert-issuer cert-issuer Toegestane uitgever van server certificaten.

--tls-server-cert-subject cert-subject Toegestaan onderwerp van server certificaat.

--tls-cert-bestand cert-bestand Volledige pad naam van een bestand dat het certificaat of de certificaat keten bevat.

--tls-sleutelbestand sleutelbestand Volledige pad naam van een bestand dat de persoonlijke sleutel bevat.

--tls-psk-identiteit PSK-identiteit PSK-identiteitsreeks.

--tls-psk-bestand PSK-bestand Volledige pad naam van een bestand dat de vooraf gedeelde sleutel bevat.

--tls-cipher13 cijferreeks Cipher string voor OpenSSL 1.1.1 of nieuwer voor TLS 1.3. Overschrijf de standaard ciphersuite selectiecriteria. Deze optie is niet beschikbaar als: OpenSSL-versie is minder dan 1.1.1.

--tls-cijfer cijferreeks GnuTLS-prioriteits reeks (voor TLS 1.2 en hoger) of OpenSSL-coderings reeks (alleen voor TLS 1.2). Overschrijf de standaard selectiecriteria voor ciphersuite.

-v, --uitgebreid Uitgebreide modus, -vv voor meer details.

-h, --help Geef deze hulp weer en sluit af.

-V, --versie Voer versie-informatie uit en sluit af.

 

VERLATEN STATUS

De exit-status is 0 als de waarden zijn verzonden en ze allemaal waren succesvol verwerkt door de server. Als gegevens zijn verzonden, maar verwerking van at ten minste één van de waarden is mislukt, is de afsluitstatus 2. Als gegevens verzenden mislukt, is de uitgangsstatus 1.

 

VOORBEELDEN

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -k mysql.queries -o 342,45

Stuur 342.45 als de waarde voor mysql.queries item van gemonitord gastheer. Gebruik bewaakte host en Zabbix-server gedefinieerd in agent configuratiebestand.

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -s "Bewaakte host" -k mysql.queries -o 342.45

Verzend 342.45 als de waarde voor mysql.queries item van Bewaakt Host host met Zabbix-server gedefinieerd in agentconfiguratiebestand.


zabbix_sender -z 192.168.1.113 -i data_values.txt


Stuur waarden van bestand data_values.txt naar Zabbix-server met IP 192.168.1.113. Hostnamen en sleutels worden gedefinieerd in het bestand.


echo "- hw.serienummer 1287872261 SQ4321ASDF" | zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -T -i -

Stuur een tijdstempelwaarde van de opdrachtregel naar de Zabbix-server, gespecificeerd in het agentconfiguratiebestand. Streepjes in de invoergegevens geeft aan dat hostnaam ook moet worden gebruikt vanuit dezelfde configuratie het dossier.


echo '"Zabbix-server" trapper.item ""' | zabbix_sender -z 192.168.1.113 -p 10000 -i -

Stuur lege waarde van een item naar de Zabbix-server met IP-adres 192.168.1.113 op poort 10000 vanaf de opdrachtregel. Lege waarden moet worden aangegeven met lege dubbele aanhalingstekens.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Bewaakte host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-cert-bestand /home/zabbix/zabbix_agentd.crt --tls-key-bestand /home/zabbix/zabbix_agentd.key

Verzend 342.45 als de waarde voor mysql.queries item in Bewaakt Host host naar server met IP 192.168.1.113 met TLS met certificaat.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Bewaakte host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agentd" --tls-psk-bestand /home/zabbix/zabbix_agentd.psk

Verzend 342.45 als de waarde voor mysql.queries item in Bewaakt Host host naar server met IP 192.168.1.113 met TLS met vooraf gedeelde sleutel (PSK).

 

ZIE OOK

Documentatie https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

AUTEUR

Alexei Vladishev <>


Inhoudsopgave

NAAM

KORTE INHOUD

BESCHRIJVING

OPTIES

STATUS VERLATEN

VOORBEELDEN

ZIE OOK

AUTEUR


Dit document is gemaakt op: 08:42:39 GMT, June 11, 2021