This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

zabbix_sender

Sectie: Gebruikerscommando's (1)
Bijgewerkt: 2021-06-01
Index Terug naar hoofdinhoud


 

NAAM

zabbix_sender - Zabbix-afzender hulpprogramma  

KORTE INHOUD

zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host -k key -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cijferreeks] [--tls-cijfer cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cijferreeks] [--tls-cijfer cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-bestand cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-bestand cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host --tls-connect psk --tls-psk-identiteit PSK-identiteit --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identiteit PSK-identiteit --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cijfer cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender -h
zabbix_sender -V  

BESCHRIJVING

zabbix_sender is een opdrachtregel programma voor het verzenden van bewakingsgegevens naar Zabbix-server of proxy. Op de Zabbix-server een item van het type Zabbix trapper moet worden aangemaakt met de bijbehorende sleutel. Merk op dat inkomende waarden worden alleen geaccepteerd van hosts gespecificeerd in Toegestane hosts veld voor dit item.  

OPTIES

-c, --config config-bestand Gebruik config-bestand. Zabbix-afzender leest serverdetails van de agentd configuratiebestand. Standaard leest Zabbix-afzender niet elk configuratiebestand. Alleen parameters Hostnaam, ServerActive, BronIP, TLSConnect, TLSCAFile, TLSCRLFile, TLSServerCertIssuer, TLSServerCertSubject, TLSCertFile, TLSKeyFile, TLSPSKIdentity en TLSPSKFile worden ondersteund. Allemaal adressen gedefinieerd in de agent ServerActive configuratie parameter worden gebruikt voor het verzenden van gegevens. Als het verzenden van batch gegevens niet naar één adres, worden de volgende batches niet naar dit adres verzonden.

-z, --zabbix-server server Hostnaam of IP-adres van Zabbix-server. Als een host wordt gecontroleerd door een proxy, proxy-hostnaam of IP-adres moeten in plaats daarvan worden gebruikt. Wanneer gebruikt samen met --config overschrijft de vermeldingen van ServerActive parameter gespecificeerd in agentd configuratiebestand.

-p, --poort poort Geef het poortnummer op van de Zabbix-server trapper die op de server wordt uitgevoerd. Standaard is 10051. Bij gebruik in combinatie met --config, overschrijft de poortvermeldingen van de parameter ServerActive gespecificeerd in agentd configuratiebestand.

-I, --bronadres IP-adres Geef het bron-IP-adres op. Bij gebruik samen met --config, overschrijft de parameter SourceIP die is opgegeven in het configuratiebestand van de agent.

-t, --time-out seconden Geef een time-out op. Geldig bereik: 1-300 seconden (standaard: 60)

-s, --host host Geef de hostnaam op waartoe het item behoort (zoals geregistreerd in Zabbix voorkant). Host IP-adres en DNS-naam werken niet. Wanneer gebruikt samen met --config overschrijft de opgegeven parameter Hostnaam in het agentd-configuratie bestand.

-k, --toets toets Geef de itemsleutel op waarnaar de waarde moet worden verzonden.

-o, --waarde waarde Geef de artikelwaarde op.

-i, --invoerbestand invoerbestand Laad waarden uit het invoerbestand. Specificeer - als <input-file> to lees waarden van standaard invoer. Elke regel van het bestand bevat witruimte gescheiden: <hostnaam> <sleutel> <waarde>. Elke waarde moet op zijn eigen regel worden opgegeven. Elke regel moet 3 spaties bevatten scheidingstekens: <hostnaam> <sleutel> <waarde>, waarbij "hostnaam" is de naam van de bewaakte host zoals geregistreerd in Zabbix frontend, "sleutel" is de doel itemsleutel en "waarde" - de waarde die moet worden verzonden. Specificeer - als <hostnaam> om hostnaam van agent te gebruiken configuratiebestand of van het argument --host.

Een voorbeeld van een regel van een invoerbestand:

"Linux DB3" db.verbindingen 43

Het waardetype moet correct zijn ingesteld in de item configuratie van Zabbix voorkant. Zabbix-zender verzendt tot 250 waarden in één verbinding. De inhoud van het invoerbestand moet de UTF-8-codering hebben. Alle waarden uit het invoerbestand worden in een sequentiële volgorde top-down verzonden. Inzendingen moet worden opgemaakt volgens de volgende regels:

• Geciteerde en niet-geciteerde inzendingen worden ondersteund.

• Dubbel aanhalingsteken is het aanhalingsteken.

• Vermeldingen met witruimte moeten worden geciteerd.

• Dubbele aanhalingstekens en backslash-tekens binnen de invoer tussen aanhalingstekens moeten: ontsnapte met een backslash.

• Ontsnappen wordt niet ondersteund in niet-geciteerde items.

• Escape-reeksen voor regelinvoer (\n) worden ondersteund tussen tekenreeksen tussen aanhalingstekens.

• Escape-reeksen voor regelinvoer worden bijgesneden vanaf het einde van een item.

-T, --met-tijdstempels Deze optie kan alleen worden gebruikt met de optie --input-file.

Elke regel van het invoerbestand moet 4 door spaties gescheiden vermeldingen bevatten: <hostnaam> <sleutel> <tijdstempel> <waarde>. Tijdstempel moet worden opgegeven in Unix-tijdstempel formaat. Als doelitem heeft triggers die ernaar verwijzen, alle tijdstempels moeten oplopend zijn bestelling, anders zal de gebeurtenis berekening niet correct zijn.

Een voorbeeld van een regel van het invoerbestand:

"Linux DB3" db.verbindingen 1429533600 43

Zie optie --input-file voor meer details.

Als een tijdstempel waarde wordt verzonden voor een host die zich in een "geen gegevens" bevindt onderhoudstype dan komt deze waarde te vervallen; hoe het ook is mogelijk om een tijdstempel in te sturen voor een verlopen onderhoud periode en het wordt geaccepteerd.

-N, --met-ns Deze optie kan alleen worden gebruikt met de optie --met-tijdstempels.

Elke regel van het invoerbestand moet 5 door spaties gescheiden vermeldingen bevatten: <hostnaam> <sleutel> <tijdstempel> <ns> <waarde>.

Een voorbeeld van een regel van het invoerbestand:

"Linux DB3" db.verbindingen 1429533600 7402561 43

Zie optie --input-file voor meer details.

-r, --realtime Verzend waarden één voor één zodra ze zijn ontvangen. Dit kan worden gebruikt bij het lezen van standaardinvoer.

--tls-connect waarde Verbinding maken met server of proxy. Waarden:

 

niet versleuteld verbinden zonder encryptie (standaard)

ps verbinding maken met TLS en een vooraf gedeelde sleutel

certificaat verbinding maken met TLS en een certificaat

--tls-ca-bestand CA-bestand Volledige pad naam van een bestand dat de CA('s)-certificaten op het hoogste niveau bevat voor: peer-certificaat verificatie.

--tls-crl-bestand CRL-bestand Volledige pad naam van een bestand met ingetrokken certificaten.

--tls-server-cert-issuer cert-issuer Toegestane uitgever van server certificaten.

--tls-server-cert-subject cert-subject Toegestaan onderwerp van server certificaat.

--tls-cert-bestand cert-bestand Volledige pad naam van een bestand dat het certificaat of de certificaat keten bevat.

--tls-sleutelbestand sleutelbestand Volledige pad naam van een bestand dat de persoonlijke sleutel bevat.

--tls-psk-identiteit PSK-identiteit PSK-identiteitsreeks.

--tls-psk-bestand PSK-bestand Volledige pad naam van een bestand dat de vooraf gedeelde sleutel bevat.

--tls-cipher13 cijferreeks Cipher string voor OpenSSL 1.1.1 of nieuwer voor TLS 1.3. Overschrijf de standaard ciphersuite selectiecriteria. Deze optie is niet beschikbaar als: OpenSSL-versie is minder dan 1.1.1.

--tls-cijfer cijferreeks GnuTLS-prioriteits reeks (voor TLS 1.2 en hoger) of OpenSSL-coderings reeks (alleen voor TLS 1.2). Overschrijf de standaard selectiecriteria voor ciphersuite.

-v, --uitgebreid Uitgebreide modus, -vv voor meer details.

-h, --help Geef deze hulp weer en sluit af.

-V, --versie Voer versie-informatie uit en sluit af.

 

VERLATEN STATUS

De exit-status is 0 als de waarden zijn verzonden en ze allemaal waren succesvol verwerkt door de server. Als gegevens zijn verzonden, maar verwerking van at ten minste één van de waarden is mislukt, is de afsluitstatus 2. Als gegevens verzenden mislukt, is de uitgangsstatus 1.

 

VOORBEELDEN

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -k mysql.queries -o 342,45

Stuur 342.45 als de waarde voor mysql.queries item van gemonitord gastheer. Gebruik bewaakte host en Zabbix-server gedefinieerd in agent configuratiebestand.

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -s "Bewaakte host" -k mysql.queries -o 342.45

Verzend 342.45 als de waarde voor mysql.queries item van Bewaakt Host host met Zabbix-server gedefinieerd in agentconfiguratiebestand.


zabbix_sender -z 192.168.1.113 -i data_values.txt


Stuur waarden van bestand data_values.txt naar Zabbix-server met IP 192.168.1.113. Hostnamen en sleutels worden gedefinieerd in het bestand.


echo "- hw.serienummer 1287872261 SQ4321ASDF" | zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -T -i -

Stuur een tijdstempelwaarde van de opdrachtregel naar de Zabbix-server, gespecificeerd in het agentconfiguratiebestand. Streepjes in de invoergegevens geeft aan dat hostnaam ook moet worden gebruikt vanuit dezelfde configuratie het dossier.


echo '"Zabbix-server" trapper.item ""' | zabbix_sender -z 192.168.1.113 -p 10000 -i -

Stuur lege waarde van een item naar de Zabbix-server met IP-adres 192.168.1.113 op poort 10000 vanaf de opdrachtregel. Lege waarden moet worden aangegeven met lege dubbele aanhalingstekens.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Bewaakte host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-cert-bestand /home/zabbix/zabbix_agentd.crt --tls-key-bestand /home/zabbix/zabbix_agentd.key

Verzend 342.45 als de waarde voor mysql.queries item in Bewaakt Host host naar server met IP 192.168.1.113 met TLS met certificaat.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Bewaakte host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agentd" --tls-psk-bestand /home/zabbix/zabbix_agentd.psk

Verzend 342.45 als de waarde voor mysql.queries item in Bewaakt Host host naar server met IP 192.168.1.113 met TLS met vooraf gedeelde sleutel (PSK).

 

ZIE OOK

Documentatie https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

AUTEUR

Alexei Vladishev <[[email protected]]{.__cf_email__ cfemail="0d6c6168754d776c6f6f6475236e6260"}>


Inhoudsopgave

NAAM

SYNOPSIS

BESCHRIJVING

OPTIES

STATUS VERLATEN

VOORBEELDEN

ZIE OOK

AUTEUR


Dit document is gemaakt door man2html, met behulp van de handleidingen.
Tijd: 08:42:39 GMT, 11 juni 2021