#1 Gebruiksvoorbeelden

Overzicht

Dit gedeelte geeft voorbeelden van het gebruik van voorverwerkingsstappen om enkele praktische taken uit te voeren.

Filteren van VMware gebeurtenislogboekrecords

Het gebruik van een reguliere expressie voorverwerkingsstap om onnodige gebeurtenissen in het VMware gebeurtenislogboek te filteren.

  1. Controleer op een werkende VMware Hypervisor-host of het gebeurtenislogboek-item vmware.eventlog[<url>,<mode>] aanwezig is en correct werkt. Houd er rekening mee dat het gebeurtenislogboek-item al aanwezig kan zijn op de hypervisor als het Template VM VMware sjabloon is gekoppeld tijdens het aanmaken van de host.

  2. Maak op de VMware Hypervisor-host een afhankelijk item van het type 'Log' en stel het gebeurtenislogboek-item in als zijn meester.

Op het tabblad "Voorverwerking" van het afhankelijke item selecteer je de validatie-optie "Komt overeen met reguliere expressie" en vul het patroon in, bijvoorbeeld:

".* ingelogd .*" - filtert alle inloggebeurtenissen in het gebeurtenislogboek
       "\bGebruiker\s+\K\S+" - filtert alleen regels met gebruikersnamen uit het gebeurtenislogboek

Als de reguliere expressie niet overeenkomt, wordt het afhankelijke item niet ondersteund met een bijbehorend foutbericht. Om dit te voorkomen, markeer je het selectievakje "Aangepast bij fout" en selecteer je bijvoorbeeld om ongekoppelde waarden te negeren.

Een andere aanpak die het gebruik van overeenkomende groepen en uitvoercontrole mogelijk maakt, is om de optie "Reguliere expressie" te selecteren op het tabblad "Voorverwerking" en parameters in te vullen, bijvoorbeeld:

patroon: ".*ingelogd.*", uitvoer: "\0" - filtert alle inloggebeurtenissen in het gebeurtenislogboek
       patroon: "Gebruiker (.*?)(?=\ )", uitvoer: "\1" - filtert alleen gebruikersnamen uit het gebeurtenislogboek