10 Wat is er nieuw in Zabbix 6.0.5

Sjablonen

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

 • CockroachDB via HTTP
 • Envoy Proxy via HTTP
 • HashiCorp Consul Cluster via HTTP
 • HashiCorp Consul Node via HTTP

Zie de installatie-instructies voor HTTP-sjablonen.

Je kunt deze sjablonen verkrijgen via:

 • In ConfiguratieSjablonen in nieuwe installaties;
 • Als je een upgrade uitvoert van eerdere versies, kun je nieuwe sjablonen downloaden van de Zabbix Git-repository of ze vinden in de zabbix/templates-map van de gedownloade nieuwste Zabbix-versie. Vervolgens kun je ze handmatig importeren in Zabbix via ConfiguratieSjablonen.

Verwerking van NaN-waarden bij Prometheus-voorverwerking

Er is een nieuwe gedraging voor het omgaan met (overslaan van) NaN-waarden. Dus als een dataset bestaat uit geldige numerieke waarden en NaN's, dan worden NaN-waarden overgeslagen en:

 • 'avg', 'max', 'min', 'sum' geven een resultaat dat wordt berekend op basis van de geldige waarden.
 • 'count' geeft het aantal geldige waarden terug.

Als alle waarden in een dataset NaN's zijn, geven 'avg', 'max', 'min' en 'sum' een foutmelding "geen gegevens (minstens één waarde is vereist)", terwijl 'count' 0 retourneert.

Eerder, als NaN de eerste waarde in een dataset was:

 • 'avg', 'max', 'min', 'sum' gaven een foutmelding "Waarde "NAN" van het type "string" is niet geschikt voor waarde type "Numeriek (float)"".
 • 'count' gaf het aantal waarden terug (inclusief NaN-waarden).

Ook eerder, als NaN niet de eerste waarde in een dataset was:

 • 'avg', 'sum' gaven een foutmelding "Waarde "NAN" van het type "string" is niet geschikt voor waarde type "Numeriek (float)"".
 • 'max' gaf het maximum van waarden terug tot de eerste NaN werd gevonden.
 • 'min' gaf het minimum van waarden terug tot de eerste NaN werd gevonden.
 • 'count' gaf het aantal waarden terug (inclusief NaN-waarden).

Laatste gegevenskoppeling voor hosts toont getallen

De link voor de laatste gegevens van hosts in Monitoring -> Hosts toont nu het aantal items met de laatste gegevens.

Frontend talen

De Duitse en Vietnamese talen zijn nu ingeschakeld in de frontend.

Uitklapbare lijsten in de subfilter "Laatste gegevens"

Er zijn uitklapbare lijsten geïntroduceerd in de subfilter "Laatste gegevens":

 • Voor elke entiteitengroep (bijv. tags, hosts) worden nu maximaal 10 rijen met entiteiten weergegeven. Als er meer entiteiten zijn, kan deze lijst worden uitgebreid tot een maximum van 1000 vermeldingen (de waarde van SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP in frontend definitions) door te klikken op een pictogram met drie stippen aan het einde. Voorheen was er een niet-uitklapbare limiet van maximaal 100 vermeldingen.

 • In de lijst met Tagwaarden worden nu maximaal 10 rijen met tagnaam weergegeven. Als er meer tagnamen zijn met waarden, kan deze lijst worden uitgebreid tot maximaal 200 tagnamen door te klikken op een pictogram met drie stippen onderaan. Voorheen was er een niet-uitklapbare limiet van maximaal 20 rijen met tagnamen.

Voor elke tagnaam worden tot 10 rijen met waarden weergegeven (uitbreidbaar tot 1000 vermeldingen (de waarde van SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP in frontend definitions)).

Filter voor auditlog

In de auditlog-filter van Rapporten -> Audit kunnen nu meerdere acties worden geselecteerd:

Dit is handig om alle gerelateerde acties te zien (bijvoorbeeld geslaagde en mislukte aanmeldingen bij de frontend) in de auditlog-lijst.