This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

configuratie.importvergelijk

Beschrijving

array configuration.importcompare(objectparameters)

Met deze methode kan het importbestand worden vergeleken met de huidige systeemelementen en laat zien wat er verandert als dit importbestand wordt geïmporteerd.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters met mogelijke data om te importeren en regels hoe de data verwerkt moet worden

Parameter Type Beschrijving
format
(verplicht)
string Formaat van de geserialiseerde string.

Mogelijk waardes:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON.
source
(verplicht)
string geserialiseerde string met the configuratie data.
rules
(verplicht)
object Regels hoe nieuwe en bestaande objecten geimporteerd moeten worden

de rules parameter is in detail beschreven in de tabel hieronder.

Als er geen regels meegegeven zijn, is er niets om te updaten en zal een leeg resultaat terugkomen.

Vergelijking wordt alleen gedaan op hostgroepen en sjablonen. Triggers en grafieken worden alleen voor geimporteerde sjabloenen vergeleken. In alle andere gevallen worden ze als nieuw beschouwd.

The rules object supports the following parameters.

Parameter Type Description
discoveryRules object Rules on how to import LLD rules.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new LLD rules will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing LLD rules will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, LLD rules not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
graphs object Rules on how to import graphs.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new graphs will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing graphs will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, graphs not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
groups object Rules on how to import host groups.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new host groups will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing host groups will be updated; default: false.
hosts object Rules on how to import hosts.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new hosts will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing hosts will be updated; default: false.

This parameter will make no difference to the output. It is allowed only for consistency with configuration.import.
httptests object Rules on how to import web scenarios.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new web scenarios will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing web scenarios will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, web scenarios not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
images object Rules on how to import images.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new images will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing images will be updated; default: false.

This parameter will make no difference to the output. It is allowed only for consistency with configuration.import.
items object Rules on how to import items.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new items will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing items will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, items not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
maps object Rules on how to import maps.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new maps will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing maps will be updated; default: false.

This parameter will make no difference to the output. It is allowed only for consistency with configuration.import.
mediaTypes object Rules on how to import media types.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new media types will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing media types will be updated; default: false.

This parameter will make no difference to the output. It is allowed only for consistency with configuration.import.
templateLinkage object Rules on how to import template links.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new links between templates and host will be created; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, template links not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
templates object Rules on how to import templates.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new templates will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing templates will be updated; default: false.
templateDashboards object Rules on how to import template dashboards.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new template dashboards will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing template dashboards will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, template dashboards not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
triggers object Rules on how to import triggers.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new triggers will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing triggers will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, triggers not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.
valueMaps object Rules on how to import host or template value maps.

Supported parameters:
createMissing - (boolean) if set to true, new value maps will be created; default: false;
updateExisting - (boolean) if set to true, existing value maps will be updated; default: false;
deleteMissing - (boolean) if set to true, value maps not present in the imported data will be deleted from the database; default: false.

Retourwaarden

(array) Retourneert een array met wijzigingen in de configuratie, dat zal zijn gemaakt.

Voorbeelden

Importeren van hosts en items

Importeer de sjabloon en items in YAML formaat. Als er items in YAML ontbreken worden ze getoond als verwijderd en al het andere zal ongewijzigd blijven.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.import",
      "params": {
        "format": "xml",
        "rules": {
          "groups": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "templates": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "items": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "triggers": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "discoveryRules": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "valueMaps": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": false
          }
        },
        "source": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><zabbix_export><version>5.4</version><date>2021-05-27T07:12:07Z</date><groups><group><uuid>6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08</uuid><name>Zabbix servers</name></group></groups><templates><template><uuid>e1bde9bf2f0544f5929f45b82502e744</uuid><template>Export template</template><name>Export template</name><groups><group><name>Zabbix servers</name></group></groups><items><item><uuid>3237bc89226e42ed8207574022470e83</uuid><name>Item</name><key>item.key</key><delay>30s</delay><valuemap><name>Host status</name></valuemap><triggers><trigger><uuid>bd1ed0089e4b4f35b762c9d6c599c348</uuid><expression>last(/Export template/item.key)=0</expression><name>Trigger</name></trigger></triggers></item></items><discovery_rules><discovery_rule><uuid>c91616bcf4a44f349539a1b40cb0979d</uuid><name>Discovery rule</name><key>rule.key</key><item_prototypes><item_prototype><uuid>7e164881825744248b3039af3435cf4b</uuid><name>Item prototype</name><key>prototype.key</key></item_prototype></item_prototypes></discovery_rule></discovery_rules><valuemaps><valuemap><uuid>7e666857c5df4af3a338349586f2afc3</uuid><name>Host status</name><mappings><mapping><value>0</value><newvalue>Up</newvalue></mapping><mapping><value>2</value><newvalue>Unreachable</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></template></templates></zabbix_export>"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
     "jsonrpc":"2.0",
     "result":{
       "templates":{
        "updated":[
          {
           "before":{
             "uuid":"e1bde9bf2f0544f5929f45b82502e744",
             "template":"Export template",
             "name":"Export template"
           },
           "after":{
             "uuid":"e1bde9bf2f0544f5929f45b82502e744",
             "template":"Export template",
             "name":"Export template"
           },
           "items":{
             "added":[
              {
                "after":{
                 "uuid":"3237bc89226e42ed8207574022470e83",
                 "name":"Item",
                 "key":"item.key",
                 "delay":"30s",
                 "valuemap":{
                   "name":"Host status"
                 }
                },
                "triggers":{
                 "added":[
                   {
                    "after":{
                      "uuid":"bd1ed0089e4b4f35b762c9d6c599c348",
                      "expression":"last(/Export template/item.key)=0",
                      "name":"Trigger"
                    }
                   }
                 ]
                }
              }
             ],
             "removed":[
              {
                "before":{
                 "uuid":"bd3e7b28b3d544d6a83ed01ddaa65ab6",
                 "name":"Old Item",
                 "key":"ite_old.key",
                 "delay":"30s",
                 "valuemap":{
                   "name":"Host status"
                 }
                }
              }
             ]
           },
           "discovery_rules":{
             "updated":[
              {
                "before":{
                 "uuid":"c91616bcf4a44f349539a1b40cb0979d",
                 "name":"Discovery rule",
                 "key":"rule.key"
                },
                "after":{
                 "uuid":"c91616bcf4a44f349539a1b40cb0979d",
                 "name":"Discovery rule",
                 "key":"rule.key"
                },
                "item_prototypes":{
                 "updated":[
                   {
                    "before":{
                      "uuid":"7e164881825744248b3039af3435cf4b",
                      "name":"Old item prototype",
                      "key":"prototype_old.key"
                    },
                    "after":{
                      "uuid":"7e164881825744248b3039af3435cf4b",
                      "name":"Item prototype",
                      "key":"prototype.key"
                    }
                   }
                 ]
                }
              }
             ]
           }
          }
        ]
       }
     },
     "id":1
    }

Bron

CConfiguratie::importcompare() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.