This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

9 Wijzigingen in sjablonen

Op deze pagina staan alle wijzigingen in de standaardsjablonen die bij Zabbix worden geleverd.

Let op dat het upgraden naar de nieuwste versie van Zabbix de gebruikte sjablonen niet automatisch zal upgraden. Het wordt aanbevolen om de sjablonen in bestaande installaties als volgt aan te passen:

 • Download de nieuwste sjablonen vanuit het Zabbix Git-repository;
 • Vervolgens kunt u ze handmatig importeren in Zabbix via ConfiguratieSjablonen. Als sjablonen met dezelfde namen al bestaan, moet de optie Ontbrekende verwijderen worden aangevinkt tijdens het importeren om een schone import te bereiken. Op deze manier worden de oude items die niet meer in het bijgewerkte sjabloon staan verwijderd (let op dat dit betekent dat de geschiedenis van deze oude items verloren gaat).

WIJZIGINGEN IN 6.0.0

Nieuwe sjablonen

Bekijk de lijst met nieuwe sjablonen in Zabbix 6.0.0.

Wijzigingen in sjablonen
 • De macro {#FSLABEL} is toegevoegd aan de overeenkomstige naamgeving en beschrijving van items in de sjablonen Windows by Zabbix agent en Windows by Zabbix agent active.
 • Het agent-item vfs.file.cksum[/etc/passwd] is gewijzigd naar vfs.file.cksum[/etc/passwd,sha256].
 • Een nieuwe controle zabbix[process,odbc poller,avg,busy] is toegevoegd aan de sjablonen Zabbix server, Zabbix proxy, Remote Zabbix server en Remote Zabbix proxy. De metriek wordt gebruikt voor het monitoren van de gemiddelde tijd gedurende welke ODBC-processen bezig zijn geweest gedurende de laatste minuut (in procenten).

WIJZIGINGEN IN 6.0.2

Het sjabloon Generic Java JMX bevat nu twee ontdekkingsregels:

 • Ontdekkingsregel voor garbage collector
 • Ontdekkingsregel voor geheugenpool

WIJZIGINGEN IN 6.0.3

Een nieuw sjabloon OpenWeatherMap via HTTP is beschikbaar.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in de bestaande sjablonen:

 • In de sjablonen Windows services via Zabbix-agent, Windows services via actieve Zabbix-agent, Windows via Zabbix-agent, Windows via actieve Zabbix-agent is de waarde van de macro {$SERVICE.NAME.NOT_MATCHES} bijgewerkt om een uitgebreide lijst van services uit te filteren.

 • Het sjabloon PostgreSQL via Zabbix-agent 2 zal nu het aantal langzame queries controleren en een probleem genereren als de hoeveelheid een drempel overschrijdt.

WIJZIGINGEN IN 6.0.4

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

 • TrueNAS SNMP - monitoring van TrueNAS-opslagbesturingssysteem via SNMP
 • Proxmox VE via HTTP - zie installatie-instructies voor HTTP-sjablonen

De sjablonen SMART via Zabbix-agent 2 en SMART via actieve Zabbix-agent 2 zijn bijgewerkt:

 • De LLD-regel voor Attribute discovery is verwijderd en de LLD-regel voor Disk discovery zal nu schijven ontdekken op basis van de vooraf gedefinieerde set van door de leverancier gespecificeerde attributen.
 • Het item smart.disk.get kan nu alleen informatie retourneren over een specifieke schijf, in plaats van alle schijven.

Nieuwe macro's waarmee waarschuwings- en kritische drempels voor het gebruik van bestandssystemen voor monitoring van virtuele bestandssystemen kunnen worden gedefinieerd, zijn toegevoegd aan de sjablonen HOST-RESOURCES-MIB storage SNMP, Linux via Prom, Linux-bestandssystemen SNMP, Linux-bestandssystemen via actieve Zabbix-agent, Linux-bestandssystemen via Zabbix-agent, Mellanox SNMP, PFSense SNMP, Windows-bestandssystemen via actieve Zabbix-agent, Windows-bestandssystemen via Zabbix-agent. Triggers voor bestandssysteemgebruik zijn bijgewerkt om deze macro's te gebruiken.

WIJZIGINGEN IN 6.0.5

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

 • CockroachDB via HTTP
 • Envoy Proxy via HTTP
 • HashiCorp Consul Cluster via HTTP
 • HashiCorp Consul Node via HTTP

Zie installatie-instructies voor HTTP-sjablonen.

WIJZIGINGEN IN 6.0.6

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

 • HPE MSA 2040-opslag via HTTP
 • HPE MSA 2060-opslag via HTTP
 • HPE Primera via HTTP

Zie installatie-instructies voor HTTP-sjablonen.

Het PostgreSQL Agent 2-sjabloon is bijgewerkt:

Er is een trigger toegevoegd aan het Dbstat-item van het PostgreSQL Agent 2-sjabloon om checksum-fouten te detecteren. Volgens de documentatie van PostgreSQL kunt u checksums gebruiken op gegevenspagina's om corruptie door het I/O-systeem te detecteren die anders stil zou blijven.

WIJZIGINGEN IN 6.0.7

Er is een nieuw sjabloon beschikbaar: HPE Synergy via HTTP.

De sjablonen HashiCorp Consul Node via HTTP en HashiCorp Consul Cluster via HTTP ondersteunen nu Consul namespaces.

WIJZIGINGEN IN 6.0.8

Er is een nieuwe sjabloon beschikbaar: OPNsense via SNMP.

WIJZIGINGEN IN 6.0.13

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

 • AWS EC2 via HTTP
 • AWS via HTTP
 • AWS RDS-instantie via HTTP
 • AWS S3-bucket via HTTP
 • Azure via HTTP
 • Control-M-server via HTTP
 • Control-M Enterprise Manager via HTTP
 • Veeam Backup Enterprise Manager via HTTP
 • Veeam Backup en Replicatie via HTTP

Zie de installatie-instructies voor HTTP-sjablonen.

Het sjabloon Oracle by Zabbix agent 2 is bijgewerkt:

 • De volgende statische items, die gegevens opvroegen voor alle bestaande relevante DB-objecten in één query, zijn verwijderd:
  • "Oracle: archivelog-informatie ophalen"
  • "Oracle: ASM-statistieken ophalen"
  • "Oracle: CDB- en No-CDB-informatie ophalen"
  • "Oracle: PDB-informatie ophalen"
  • "Oracle: tablespace-statistieken ophalen"
 • De volgende agent-itemprototypen zijn toegevoegd aan de overeenkomstige ontdekkingsregels:
  • Ontdekkingsregel archivelog: "Archivelog '{#DEST_NAME}': archivelog-informatie ophalen"
  • Ontdekking ASM-diskgroepen: "ASM '{#DGNAME}': ASM-statistieken ophalen"
  • Database-ontdekking: "Oracle Database '{#DBNAME}': CDB- en No-CDB-informatie ophalen"
  • PDB-ontdekking: "Oracle Database '{#DBNAME}': PDB-informatie ophalen"
  • Tablespace-ontdekking: "Oracle TBS '{#TABLESPACE}': tablespace-statistieken ophalen"

WIJZIGINGEN IN 6.0.18

Een nieuw sjabloon Google Cloud Platform via HTTP (GCP via HTTP) is beschikbaar.

Zie installatie-instructies voor HTTP-sjablonen.

Het sjabloon Azure via HTTP werkt nu ook met Azure Cosmos DB voor MongoDB.

WIJZIGINGEN IN 6.0.20

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

WIJZIGINGEN IN 6.0.21

Een nieuw sjabloon is beschikbaar:

WIJZIGINGEN IN 6.0.22

Nieuwe sjablonen zijn beschikbaar:

CHANGES IN 6.0.23

New template is available:

Updated templates

PostgreSQL by ODBC and PostgreSQL by Zabbix agent 2 templates now include the item and trigger for monitoring PostgreSQL version.

CHANGES IN 6.0.24

Updated templates

Integration with OpenShift has been added to Kubernetes cluster state by HTTP template.

CHANGES IN 6.0.26

Updated templates

MSSQL by ODBC template:

 • new item has been added - MSSQL DB '{#DBNAME}': Recovery model, which returns the database recovery model under the database discovery;
 • new macros, namely, {$MSSQL.BACKUP_FULL.USED}, {$MSSQL.BACKUP_DIFF.USED}, {$MSSQL.BACKUP_LOG.USED}, have been added - those can be used for disabling backup age triggers for a certain database;
 • LLD rules for quorum and quorum members discovery have been added;
 • the type of the LLD rules has been changed from “Database monitor” to “Dependent item”;
 • items with db.odbc.discovery key have been turned into items dependent on db.odbc.get item.

CHANGES IN 6.0.27

New templates

A new template is available:

 • YugabyteDB by HTTP, which includes the YugabyteDB Cluster by HTTP template for monitoring each YugabyteDB cluster.

CHANGES IN 6.0.28

New templates

A new template is available:

CHANGES IN 6.0.29

Updated templates

 • FortiGate by SNMP template has been supplemented with metrics regarding VPN, high availability (HA), wireless termination points (WTPs), SD-WAN health checks, and HW sensors.

CHANGES IN 6.0.30

New templates

The AWS ELB template set has been supplemented with the template AWS ELB Network Load Balancer by HTTP.