> Onderhoudsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de maintenance API.

Onderhoud

Het onderhoudsobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
maintenanceid string (alleen lezen) ID van het onderhoud.
name
(vereist)
string Naam van het onderhoud.
active_since
(vereist)
timestamp Tijd waarop het onderhoud actief wordt.

De opgegeven waarde wordt naar beneden afgerond op minuten.
active_till
(vereist)
timestamp Tijd waarop het onderhoud niet meer actief is.

De opgegeven waarde wordt naar beneden afgerond op minuten.
description string Beschrijving van het onderhoud.
maintenance_type integer Type onderhoud.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) met gegevensverzameling;
1 - zonder gegevensverzameling.
tags_evaltype integer Evaluatiemethode voor probleemtags.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.

Merk op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.

Tijdsperiode

Het tijdsperiode-object wordt gebruikt om perioden te definiëren waarin het onderhoud moet in werking treden. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
period integer Duur van de onderhoudsperiode in seconden.

De opgegeven waarde wordt naar beneden afgerond op minuten.

Standaard: 3600.
timeperiod_type integer Type tijdsperiode.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) eenmalig;
2 - dagelijks;
3 - wekelijks;< br>4 - maandelijks.
start_date timestamp Datum waarop de onderhoudsperiode van kracht moet worden.

Slechts voor één periode gebruikt.

De opgegeven waarde wordt naar beneden afgerond op minuten.

br>Standaard: huidige datum.
start_time integer Tijdstip waarop het onderhoud begint in seconden.

Gebruikt voor dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse perioden.

De opgegeven waarde wordt naar beneden afgerond op minuten.<br >
Standaard: 0.
every integer Gebruikt voor dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse perioden.

Voor dagelijkse en wekelijkse perioden definieert elke de dag- of weekintervallen waarop het onderhoud moet plaatsvinden.

Standaard: 1.

Voor maandelijkse perioden, als de eigenschap 'dayofweek' ten minste één geselecteerde dag van de week bevat, definieert de eigenschap 'every' de week van de maand waarin het onderhoud van kracht moet worden.
<br >Mogelijke waarden:
1 - (standaard) eerste week;
2 - tweede week;
3 - derde week;
4 - vierde week;
5 - vorige week.
dayofweek integer Dagen van de week waarop het onderhoud van kracht moet worden.

Dagen worden in binaire vorm opgeslagen, waarbij elk bit de corresponderende dag vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld, 4 is binair gelijk aan 100 en betekent dat onderhoud op woensdag wordt ingeschakeld.

Wordt gebruikt voor wekelijkse en maandelijkse perioden. Alleen vereist voor wekelijkse perioden.

Er moet ten minste één 'dayofweek' of 'day' worden opgegeven voor maandelijkse perioden.
day integer Dag van de maand waarin het onderhoud van kracht moet worden.

Alleen gebruikt voor maandelijkse perioden.

Er moet ten minste één dayofweek of day worden opgegeven voor maandelijkse perioden.
maand geheel getal Maanden waarin het onderhoud van kracht moet worden.

Maanden worden in binaire vorm opgeslagen, waarbij elk bit de corresponderende maand vertegenwoordigt. 5 is bijvoorbeeld binair gelijk aan 101 en betekent dat onderhoud in januari en maart wordt ingeschakeld.

Alleen vereist voor maandelijkse perioden.

Probleemtag

Het probleem tag-object wordt gebruikt om te definiëren welke problemen moeten worden onderdrukt wanneer het onderhoud van kracht wordt. Het heeft het volgende: eigendommen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag
(verplicht)
string Naam van probleemtag.
operator geheel getal Conditie-operator.

Mogelijke waarden:
0 - Is gelijk aan;
2 - (standaard) Bevat.
value string Waarde van probleemtag.

Tags kunnen alleen worden opgegeven voor onderhoudsperiodes met gegevensverzameling ("maintenance_type":0`).