This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

11 Externe Controles

Overzicht

Externe controle is een controle die wordt uitgevoerd door de Zabbix-server door het uitvoeren van een shellscript of een binair bestand. Wanneer hosts echter worden bewaakt door een Zabbix-proxy, worden de externe controles uitgevoerd door de proxy.

Externe controles vereisen geen agent die wordt uitgevoerd op een host die wordt bewaakt.

De syntaxis van de item-sleutel is:

script[<parameter1>,<parameter2>,...]

Waarbij:

ARGUMENT DEFINITIE
script Naam van een shellscript of een binair bestand.
parameter(s) Optionele opdrachtregelparameters.

Als u geen parameters aan het script wilt doorgeven, kunt u het volgende gebruiken:

script[] of
       script

Zabbix-server zoekt in de directory die is gedefinieerd als de locatie voor externe scripts (parameter 'ExternalScripts' in Zabbix-serverconfiguratiebestand) en voert de opdracht uit. De opdracht wordt uitgevoerd als de gebruiker waarin de Zabbix-server wordt uitgevoerd, dus eventuele toegangsrechten of omgevingsvariabelen moeten indien nodig worden behandeld in een wrapper-script en de rechten op de opdracht moeten toestaan dat de gebruiker deze uitvoert. Alleen opdrachten in de opgegeven directory zijn beschikbaar voor uitvoering.

Gebruik externe controles niet te veel! Omdat elk script een fork-proces door de Zabbix-server vereist, kan het uitvoeren van veel scripts de prestaties van Zabbix aanzienlijk verminderen.

Gebruik voorbeeld

Het uitvoeren van het script check_oracle.sh met de eerste parameters '-h'. De tweede parameter wordt vervangen door het IP-adres of de DNS-naam, afhankelijk van de selectie in de hosteigenschappen.

check_oracle.sh["-h","{HOST.CONN}"]

Als de host is geconfigureerd om het IP-adres te gebruiken, zal Zabbix het volgende uitvoeren:

check_oracle.sh '-h' '192.168.1.4'

Resultaat van externe controle

De terugkeerwaarde van de controle is de standaarduitvoer samen met de standaardfout (de volledige uitvoer met bijgesneden witruimte aan het einde wordt geretourneerd sinds Zabbix 2.0).

Een tekstitem (karakter, logboek of teksttype informatie) wordt niet ongeldig als er standaard foutuitvoer is.

Als het gevraagde script niet wordt gevonden of Zabbix-server geen rechten heeft om het uit te voeren, wordt het item ongeldig en wordt de bijbehorende foutmelding ingesteld. In geval van een time-out wordt het item ook gemarkeerd als ongeldig, en er wordt een overeenkomstige foutmelding weergegeven en het geforkte proces voor het script wordt beëindigd.