1 Laadbare plugins bouwen

Overzicht

Deze pagina geeft de stappen weer die vereist zijn om een laadbare plug-in binair bestand te bouwen uit de bronnen.

Als het bronpakket is gedownload, is het mogelijk om de plug-in offline te bouwen, dus zonder internetverbinding.

De PostgreSQL-plug-in wordt als voorbeeld gebruikt. Andere laadbare plug-ins kunnen op een vergelijkbare manier worden gebouwd.

Stappen

1. Download de plug-in bronnen van Zabbix Cloud Images and Appliances. De officiële downloadpagina is binnenkort beschikbaar.

2. Verplaats het archief naar de machine waar je de plug-in gaat bouwen.

3. Pak het tarball uit, bijvoorbeeld:

tar xvf zabbix-agent2-plugin-postgresql-6.0.13.tar.gz

Zorg ervoor dat je "zabbix-agent2-plugin-postgresql-6.0.13.tar.gz" vervangt door de naam van het gedownloade archief.

4. Ga naar de uitgepakte directory:

cd <pad naar directory>

5. Voer uit:

make

6. Het plug-in uitvoerbaar bestand kan overal worden geplaatst, zolang het laadbaar is door Zabbix agent 2. Specificeer het pad naar het plug-in binaire bestand in het configuratiebestand van de plug-in, bijvoorbeeld in postgresql.conf voor de PostgreSQL-plug-in:

Plugins.PostgreSQL.System.Path=/pad/naar/uitvoerbaar/bestand/zabbix-agent2-plugin-postgresql

7. Het pad naar het configuratiebestand van de plug-in moet worden gespecificeerd in de Include-parameter van het Zabbix agent 2 configuratiebestand:

Include=/pad/naar/configuratiebestand/van/plug-in/postgresql.conf

Makefile-doelen

Laadbare plug-ins die door Zabbix worden geleverd, hebben eenvoudige makefiles met de volgende doelen:

Doel Omschrijving
make Plug-in bouwen.
make clean Alle bestanden verwijderen die normaal gesproken worden aangemaakt bij het bouwen van de plug-in.
make check Zelftests uitvoeren. Een echte PostgreSQL-database is vereist.
make style Controleer de Go-codestijl met 'golangci-lint'.
make format Formatteer Go-code met 'go fmt'.
make dist Maak een archief aan met de bronnen van de plug-in en de bronnen van alle pakketten die nodig zijn om de plug-in en de zelftests ervan te bouwen.