usermacro.delete

Beschrijving

object usermacro.delete(array hostMacroIds)

Met deze methode kunnen hostmacro's worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de hostmacro's die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde host bevat macro's onder de eigenschap 'hostmacroids'.

Voorbeelden

Meerdere hostmacro's verwijderen

Verwijder twee hostmacro's.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.delete",
      "params": [
        "32",
        "11"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "32",
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::delete() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.