11 Upgrade-opmerkingen voor 6.0.1

Configuratie-synchronisatie

De prestaties van de configuratie-synchronisatie zijn verbeterd. Het wordt aanbevolen om de CacheSize op de server/proxy te vergroten als er een grote hoeveelheid sjablonen is. Het wordt ook aanbevolen om ongebruikte sjablonen te verwijderen.

Merk op dat de standaard CacheSize op de server/proxy is verhoogd naar 32M.

Wijzigingen in items

Er is native ondersteuning toegevoegd voor de items net.dns en net.dns.record aan de Zabbix agent 2. Op Zabbix agent 2 voor Windows, staan deze items nu aangepaste DNS IP-adressen toe in de ip parameter en worden de timeout en count parameters niet langer genegeerd.