8 Distributiespecifieke opmerkingen over het instellen van Nginx voor Zabbix

RHEL

Nginx is alleen beschikbaar in EPEL:

dnf -y install epel-release

SLES 12

In SUSE Linux Enterprise Server 12 moet u de Nginx-repository toevoegen, voordat je Nginx installeert:

zypper addrepo -G -t dnf -c 'http://nginx.org/packages/sles/12' nginx

Je moet ook php-fpm configureren:

cp /etc/php5/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       sed -i 's/gebruiker = nobody/user = wwwrun/; s/group = nobody/group = www/' /etc/php5/fpm/php-fpm.conf

SLES 15

In SUSE Linux Enterprise Server 15 moet je php-fpm configureren:

cp /etc/php7/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       cp /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/group = nobody/group = www/' /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf