2 Web scenarios

Overzicht

Informatie over webscenario's van hosts is toegankelijk via Monitoring → Hosts door te klikken op "Web" voor de respectievelijke host.

Gegevens van uitgeschakelde hosts zijn ook toegankelijk. De naam van een uitgeschakelde host wordt in het rood weergegeven.

Het maximale aantal scenario's dat per pagina wordt weergegeven, is afhankelijk van de instelling Rijen per pagina in het gebruikersprofiel instelling.

Standaard worden alleen waarden weergegeven die vallen binnen de laatste 24 uur. Deze limiet is ingevoerd om de initiële laadtijden voor grote pagina's met recente gegevens te verbeteren. U kunt deze tijdsperiode verlengen door de waarde van de parameter Maximale geschiedenisweergaveperiode te wijzigen in het menugedeelte Administratie → Algemeen.

De naam van het scenario is een link naar meer gedetailleerde statistieken erover:

Filter gebruiken

De pagina toont een lijst van alle webscenario's van de geselecteerde host. Om webscenario's voor een andere host of hostgroep te bekijken zonder terug te keren naar de pagina Monitoring → Hosts, selecteert u die host of groep in de filter. U kunt ook scenario's filteren op basis van tags.

Knoppen

De knoppen voor de weergavemodus, die voor alle secties gelijk zijn, worden beschreven op de pagina Monitoring.