report.update

Beschrijving

object report.update(object/array rapporten)

Met deze methode kunnen bestaande geplande rapporten worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikerstype. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Eigenschappen van geplande rapporten die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap reportid moet worden gedefinieerd voor elk gepland rapport, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard eigenschappen van geplande rapporten accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
users object/array Gebruikers om de huidige gebruikers die aan het geplande rapport zijn toegewezen te vervangen.
user_groups object/array Gebruikersgroepen om de huidige gebruikersgroepen die aan het geplande rapport zijn toegewezen te vervangen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de bijgewerkte geplande rapporten onder de eigenschap reportids.

Voorbeelden

Gepland rapport uitschakelen

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.update",
      "params": {
        "reportid": "1",
        "status": "0"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CReport::update() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.