This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

20 Systeeminformatie

Overzicht

Deze widget toont dezelfde informatie als in RapportenSysteeminformatie, echter kan een enkele dashboard-widget slechts ofwel de systeemstatistieken ofwel de high-availability nodes tegelijk weergeven (niet beide).

Configuratie

Om te configureren, selecteer Systeeminformatie als type:

Alle configuratieparameters zijn algemeen voor alle widgets.