Table of Contents

2 Triggerprototypen

We creëren triggerprototypen op een vergelijkbare manier als itemprototypen:

Kenmerken die specifiek zijn voor triggerprototypen:

Parameter Omschrijving
Ingeschakeld aanmaken Indien aangevinkt wordt de trigger toegevoegd in een ingeschakelde status.
Indien niet aangevinkt, wordt de trigger toegevoegd aan een ontdekte entiteit, maar in een uitgeschakelde status.
Ontdekken Indien aangevinkt (standaard) wordt de trigger toegevoegd aan een ontdekte entiteit.
Indien niet aangevinkt, wordt de trigger niet toegevoegd aan een ontdekte entiteit, tenzij deze instelling wordt overschreven in de ontdekkingsregel.

Bij het aanmaken van echte triggers vanuit de prototypen kan er behoefte zijn om flexibel te zijn met betrekking tot welke constante ('20' in ons voorbeeld) er wordt gebruikt voor vergelijking in de expressie. Zie hoe gebruikersmacro's met context handig kunnen zijn om dergelijke flexibiliteit te bereiken.

Je kunt ook afhankelijkheden definiëren tussen triggerprototypen (ondersteund sinds Zabbix 3.0). Ga hiervoor naar het tabblad Afhankelijkheden. Een triggerprototype kan afhankelijk zijn van een ander triggerprototype uit dezelfde regel voor lage-niveaudetectie (LLD) of van een reguliere trigger. Een triggerprototype kan niet afhankelijk zijn van een triggerprototype uit een andere LLD-regel of van een trigger gemaakt vanuit een triggerprototype. Een hosttriggerprototype kan niet afhankelijk zijn van een trigger uit een sjabloon.