22 Wat is er nieuw in Zabbix 6.0.17

Webhook-integraties

Er is een nieuwe webhook media type toegevoegd voor het pushen van Zabbix-meldingen naar Event-Driven Ansible.

Mengen van item-sleutel en sessieparameters in Zabbix-agent 2-plugins

Zabbix-agent 2 staat nu toe om genaamde sessie parameters te overschrijven door nieuwe waarden op te geven in de item-sleutelparameters. Eerder moesten gebruikers selecteren of ze de voorkeur gaven aan het verstrekken van verbindingsreekswaarden in een genaamde sessie of in een item-sleutel. Als een genaamde sessie werd gebruikt, moesten gerelateerde item-sleutelparameters leeg zijn. Nu, als genaamde sessies worden gebruikt, hoeft alleen de eerste parameter (meestal een URI) te worden gespecificeerd in de genaamde sessie, terwijl andere parameters kunnen worden gedefinieerd in de genaamde sessie of in de item-sleutel.

HTML-ondersteuning in Geomap-attributie verwijderd

De attributietekst voor de Geomap-dashboardwidget kan nu alleen platte tekst bevatten; HTML-ondersteuning is verwijderd.

In de instellingen voor Geografische kaarten in het gedeelte Beheer → Algemeen, is het veld Attributie nu alleen zichtbaar wanneer Tile-provider is ingesteld op Overig.